PENGUMUMAN

 Senarai ini memaparkan semua Pengumuman termasuk yang sudah diarkibkan dan yang terkini

Akuan Yang DIBENARKAN Dan TIDAK DIBENARKAN Tetapi BERSYARAT Pada Iklan Dan Label Makanan

 Dipaparkan sepanjang masa
Seksyen 17 (1) (b), Akta Makanan 1983 menyatakan apa-apa perkara yang dilarang pada label makanan juga dilarang dalam iklan makanan. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 yang terlibat adalah Peraturan 18, 18(A), 18(B), 18(C), 18(D), 18(E) dan 26.

Laboratory Safety Training Course (23-24 April 2019)

 09 Jan 2019 |  09 Jan 2019  26 Apr 2019

Product Labelling & Hands On (19-20 March 2019)

 27 Dis 2018 |  27 Dis 2018  31 Mac 2019

Jadual Permohonan Kursus Wajib Tenaga Pengajar Latihan Pengendali Makanan (LPM) Tahun 2019

 Dipaparkan sepanjang masa
Bagi individu yang berminat untuk mengikuti Kursus tersebut, permohonan boleh dikemukakan melalui sistem atas talian Food Handler Training Information System (FoHTIS) di http://fosimdomestic.moh.gov.my/. Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses selanjutnya.

Makluman Pewartaan Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2019

 Dipaparkan sepanjang masa
Adalah dimaklumkan Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2019 P.U (A) 11 telah diwartakan pada 11 Januari 2019. Pewartaan peraturan ini berkaitan pindaan Peraturan 386A bagi pindaan subperaturan (1)(a) dan berkuatkuasa pada 12 Januari 2019.

Kadar Baru Fi Sijil Kesihatan Bagi Industri Makanan Tanpa Sijil HACCP KKM

 Dipaparkan sepanjang masa
Adalah dimaklumkan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan akan melaksanakan kadar baru fi sijil kesihatan bagi industri makanan tanpa sijil HACCP KKM atau certification body (CB) yang diiktiraf; surveilan HACCP dan surveilan GMP mulai 1 Januari 2019 sepertimana yang dimaklumkan semasa sesi dialog bersama pihak industri pada 9 Ogos 2016.

Makluman Pewartaan Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2018

 Dipaparkan sepanjang masa
Dimaklumkan Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2018 P.U (A) 291 telah diwartakan pada 12 November 2018. Pewartaan peraturan ini berkaitan pindaan Peraturan 285 untuk mewajibkan garam dan garam halus yang tidak melebihi 20 kg dijual dalam bentuk beriodin di seluruh negara. Tarikh kuat kuasa peraturan ini adalah pada 30 September 2020.

MAKLUMAN PEWARTAAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO.4) 2017 DAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017

 Dipaparkan sepanjang masa
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.4) 2017 P.U (A) 256 dan Peraturan-Peraturan Makanan (Pengkompaunan Kesalahan) 2017 P.U (A) 257 telah diwartakan pada 8 September 2017. Kedua-dua warta ini akan mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2017.

EN