PENGUMUMAN

 Senarai ini memaparkan semua Pengumuman termasuk yang sudah diarkibkan dan yang terkini

Seminar Pensijilan Keselamatan Makanan Bagi Industri Air Minuman Berbungkus, Air Mineral Semulajadi dan Ais 2018.

 Dipaparkan sepanjang masa
Satu seminar berkaitan pensijilan keselamatan makanan bagi Air Minuman Berbungkus (AMB), Air Mineral Semulajadi (AMS) dan Ais akan diadakan pada 29 November 2018 (Khamis). Tujuan seminar ini adalah untuk mempertingkatkan tahap keselamatan dan kualiti AMB, AMS dan ais di sepanjang rantaian makanan sekaligus membantu pihak industri untuk memperkukuhkan aktiviti perdagangan dalam dan luar negara.

Jadual Permohonan Kursus Wajib Tenaga Pengajar Latihan Pengendali Makanan (LPM) Tahun 2019

 Dipaparkan sepanjang masa
Bagi individu yang berminat untuk mengikuti Kursus tersebut, permohonan boleh dikemukakan melalui sistem atas talian Food Handler Training Information System (FoHTIS) di http://fosimdomestic.moh.gov.my/. Hanya permohonan yang lengkap sahaja akan diproses selanjutnya.

Seminar Keperluan Pengeksportan Makanan 2018

 27 Ogos 2018  Dipaparkan sepanjang masa
Satu seminar berkaitan keperluan bagi pengeksportan makanan akan diadakan pada 20 September 2018. Para industri makanan terutama yang mengeksport makanan ke luar negara adalah disarankan menyertai Seminar ini. Ketahui asas dan keperlun pengeksportan, undang-undang berkaitan serta syarat pengeksportan lain.

MAKLUMAN PEWARTAAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PINDAAN) (NO.4) 2017 DAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PENGKOMPAUNAN KESALAHAN) 2017

 Dipaparkan sepanjang masa
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.4) 2017 P.U (A) 256 dan Peraturan-Peraturan Makanan (Pengkompaunan Kesalahan) 2017 P.U (A) 257 telah diwartakan pada 8 September 2017. Kedua-dua warta ini akan mula berkuat kuasa pada 1 Disember 2017.

EN