PENGUMUMAN

 Senarai ini memaparkan semua Pengumuman termasuk yang sudah diarkibkan dan yang terkini

IFSTC - Training Schedule 2021

 Dipaparkan sepanjang masa

MAKLUMAN TARIKH TUTUP (DEADLINE) BAGI PERMOHONAN PINDAAN STANDARD KOMODITI MAKANAN

 Dipaparkan sepanjang masa
MAKLUMAN TARIKH TUTUP (DEADLINE) BAGI PERMOHONAN PINDAAN STANDARD KOMODITI MAKANAN DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985 (TAHUN 2021) PADA 31 DISEMBER 2020 Hebahan telah dibuat pada 20 Julai 2020. Maklumat lanjut boleh diperolehi di laman sesawang BKKM http://fsq.moh.gov.my. > Perundangan > Hebahan 5 Years Review

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PKKM

 Dipaparkan sepanjang masa
MOHON kerjasama tuan/puan yang telah mendapat perkhidmatan di PKKM untuk mengisi kajian tersebut melalui QR Code adalah amat diharapkan demi membantu Program ini dalam mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan pada masa akan datang. Terima kasih atas kerjasama anda.

Permohonan Temujanji Atas Talian

 Dipaparkan sepanjang masa
Mulai 1 Oktober 2020, segala urusan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) adalah berdasarkan temujanji. Permohonan temujanji hendaklah dibuat 1 hari sebelum tarikh temujanji dengan melayari pautan http://fsq.moh.gov.my/v6/temujanji/ Untuk maklumat lanjut boleh hubungi talian 03-8885 0797/03-8885 0796

Product Labelling and Hands On (2-3 December 2020)

 15 Sep 2020  Dipaparkan sepanjang masa

Kursus - Food Safery Assurance program & Licensing

 18 Jun 2020 |  18 Jun 2020  26 Ogos 2020

Kursus - HACCP Implementation

 18 Jun 2020 |  18 Jun 2020  13 Ogos 2020

Akuan Yang DIBENARKAN Dan TIDAK DIBENARKAN Tetapi BERSYARAT Pada Iklan Dan Label Makanan

 Dipaparkan sepanjang masa
Seksyen 17 (1) (b), Akta Makanan 1983 menyatakan apa-apa perkara yang dilarang pada label makanan juga dilarang dalam iklan makanan. Peraturan-Peraturan Makanan 1985 yang terlibat adalah Peraturan 18, 18(A), 18(B), 18(C), 18(D), 18(E) dan 26.

PENGUMUMAN PINDAAN GARIS PANDUAN PENGIKTIRAFAN MAKMAL SWASTA UNTUK PERKHIDMATAN ANALISIS MAKANAN BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

 Dipaparkan sepanjang masa
Garis Panduan Pengiktirafan Makmal Swasta Untuk Perkhidmatan Analisis Makanan Bagi Pengeluaran Sijil Kesihatan Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia telah disemak semula dan dipinda kepada Garis Panduan Pengiktirafan Makmal Swasta Untuk Perkhidmatan Analisis Makanan Bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Garis Panduan ini boleh dimuat turun melalui laman rasmi Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan di menu: PERKHIDMATAN > PERKHIDMATAN > MAKMAL ANALISIS MAKANAN > PERKHIDMATAN ANALISIS MAKMAL SWASTA DIIKTIRAF KKM > PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN MAKMAL SWASTA UNTUK PERKHIDMATAN ANALISIS MAKANAN BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

GARIS PANDUAN REMOTE AUDIT FINAL 4 February 2021

|  05 Feb 2021  05 Mac 2021

JADUAL PERMOHONAN KURSUS WAJIB TENAGA PENGAJAR LATIHAN PENGENDALI MAKANAN (LPM) TAHUN 2021

 25 Jan 2021 |  25 Jan 2021  01 Mac 2021
JADUAL PERMOHONAN KURSUS WAJIB TENAGA PENGAJAR LATIHAN PENGENDALI MAKANAN (LPM) TAHUN 2021

Hebahan : Had bil MJA

 Dipaparkan sepanjang masa
Bermula 1 Januari 2021,had bilangan mesin jual air bagi sesuatu permohonan Lesen Untuk Mengendalikan Mesin Jual Air Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan adalah 5 buah mesin. Pelaksanaan ini terpakai bagi permohonan baharu dan pembaharuan.

Hebahan Makluman Latihan Pengendali Makanan

 Dipaparkan sepanjang masa
MAKLUMAN Merujuk kepada SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) dan SOP Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) yang dikemaskini oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN) pada 21 Disember 2020, bagi aktiviti seminar/ bengkel/ kursus/ latihan/ persidangan / ceramah adalah dibenarkan beroperasi pada 50% kapasiti premis dengan mematuhi penjarakan fizikal, mewajibkan pemakaian pelitup muka dan dan berdasarkan SOP Am Pelaksanaan Majlis Rasmi Kerajaan dan Swasta. Sehubungan itu, adalah dimaklumkan bahawa pelaksanaan sesi latihan pengendali makanan (LPM) secara bersemuka atau fizikal adalah dibenarkan dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh MKN dan juga merujuk kepada Garis Panduan Kepada Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) Bagi Membendung Covid-19 yang telah dikeluarkan oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan sebelum ini. Penetapan keputusan Bahagian ini akan sentiasa selaras dengan SOP yang digariskan oleh pihak MKN. Oleh yang demikian, Tuan/Puan di nasihatkan untuk sentiasa merujuk kepada sebarang pindaan terhadap SOP yang berkaitan dari semasa ke semasa.

HEBAHAN FI PERMOHONAN KHIDMAT NASIHAT PENGIKLANAN

 Dipaparkan sepanjang masa
Adalah dimaklumkan bahawa bermula pada 1 Januari 2021, Permohonan Khidmat Nasihat Pengiklanan akan dikenakan fi pemprosesan (tidak dikembalikan) sebanyak Ringgit Malaysia Satu Ribu (RM1000.00) bagi setiap iklan yang dihantar untuk disemak oleh Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Pn. Nurul Hidayati Mohd Nasir di talian 03-8885 0797 sambungan 4058 atau Pn. Norazlinda Binti Zainal Abidin di talian 03-8885 0797 sambungan 4038.

VISI & MISI BKKM

 Dipaparkan sepanjang masa

Pindaan Garis Panduan Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan.

 Dipaparkan sepanjang masa
Garis Panduan Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan telah disemak semula dan dipinda. Pemohon boleh merujuk Garis Panduan yang telah dipinda di http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/page.php?id=441000071

Nombor Telefon Ibu Pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan Yang Boleh Dihubungi

 Dipaparkan sepanjang masa
Ibu Pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai dua (2) nombor telefon yang boleh dihubungi oleh pengguna iaitu : Telefon : 03-8885 0797 / 03-88850796 Faks : 03-8885 0790

Pindaan Garis Panduan Pengeluaran Sijil Eksport Penjualan Bebas bagi Produk Makanan

 Dipaparkan sepanjang masa
Garis Panduan Pengeluaran Sijil Eksport Penjualan Bebas bagi Produk Makanan telah disemak semula dan dipinda. Pemohon boleh merujuk Garis Panduan yang telah dipinda di http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/page.php?id=441000072

PERUBAHAN TARIKH PERALIHAN PENGGUNAAN MALAYSIAN STANDARD 1480:2007 KEPADA MALAYSIAN STANDARD 1480:2019

 Dipaparkan sepanjang masa
Penguatkuasaan penggunaan MS1480:2019 telah dipinda daripada 1 September 2020 kepada 1 September 2021 bagi memberi masa kepada syarikat yang terjejas kerana Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung pandemik Covid-19 sebelum ini. Sehubungan itu , semua pemegang pensijilan HACCP KKM perlu bersedia untuk bertukar ke versi baharu MS1480:2019 mengikut tarikh yang dikuatkuasakan.

GARIS PANDUAN KESELAMATAN MAKANAN DI SEKOLAH

 Dipaparkan sepanjang masa
Garis panduan ini disediakan sebagai tambahan kepada Garis panduan Pengurusan Pembukaan Sekolah oleh Kementerian Pendidikan Malaysia(KPM) dan Garis panduan Penyediaan Makanan Bersih dan Selamat di Kantin dan Dapur Asrama oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Garis panduan ini mengariskan keperluan tambahan kawalan keselamatan makanan disediakan kepada murid di sekolah. Pengabaian langkah kawalan keselamatan makanan ke atas pengendalian makanan boleh menyumbang kepada kejadian keracunan makanan.

GARIS PANDUAN KEPADA SEKOLAH LATIHAN PENGENDALI MAKANAN (SLPM) BAGI MEMBENDUNG COVID-19

|  01 Jun 2020  15 Jun 2021
Garis Panduan kepada Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) ini disediakan bagi memastikan pelaksanaan langkah kawalan bagi membendung penularan pandemik COVID-19. Garis Panduan ini boleh dimuat turun melalui LAMAN RASMI BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN di menu PERKHIDMATAN > PROGRAM LATIHAN PENGENDALI MAKANAN > INFORMASI..

Notis Pemberitahuan Gangguan Perkhidmatan Sistem FaRIS

 Dipaparkan sepanjang masa
Dukacita dimaklumkan bahawa sistem FaRIS (Food Analyst Registration Information System of Malaysia) sedang mengalami gangguan teknikal dan tidak dapat diakses buat masa ini. Sehubungan itu, semua dokumen berkaitan Pendaftaran Juruanalisis Makanan dan Perakuan Amalan Tahunan boleh dimuat turun melalui LAMAN RASMI BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN di menu PERKHIDMATAN.

SERANTA AWAM ATAS TALIAN BIL 1/2020 BAGI DRAF PINDAAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985

 Dipaparkan sepanjang masa
SERANTA AWAM ATAS TALIAN BIL 1/2020 BAGI DRAF PINDAAN PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985 BKKM, KKM menjemput semua pihak berkepentingan yang berkaitan dan mana-mana pihak yang berminat untuk mengambil bahagian dalam proses seranta awam ini dan mengemukakan pandangan serta maklumbalas menggunakan Lampiran I yang disertakan. Semua maklum balas hendaklah dikemukakan sebelum 23 Februari 2020.

HEBAHAN 5 YEARS REVIEW TAHUN 2020

 31 Dis 2019 |  31 Dis 2019  31 Mac 2020
HEBAHAN PERANCANGAN KAJIAN SEMULA PERATURAN STANDARD KOMODITI DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985 BAGI TAHUN 2020

HEBAHAN KAJIAN SEMULA PERATURAN MINUMAN BERALKOHOL DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985

 Dipaparkan sepanjang masa
Dimaklumkan bahawa Bahagian ini sedang mengkaji semula semua peraturan minuman beralkohol di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Pihak yang berminat dijemput mengemukakan cadangan pindaan kepada Bahagian ini dengan melengkapkan maklumat seperti dalam borang "Format for Application on the Amendment of Food Regulations 1985 (Standard Commodity)” selewat-lewatnya sebelum 30 September 2019. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini boleh berhubung dengan Pn Nor Nabihah binti Ab Rahman di talian 03-88850797 ext 4081 atau melalui emel n.nabihah@moh.gov.my.

Kadar Baru Fi Sijil Kesihatan Bagi Industri Makanan Tanpa Sijil HACCP KKM

 Dipaparkan sepanjang masa
Adalah dimaklumkan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan akan melaksanakan kadar baru fi sijil kesihatan bagi industri makanan tanpa sijil HACCP KKM atau certification body (CB) yang diiktiraf; surveilan HACCP dan surveilan GMP mulai 1 Januari 2019 sepertimana yang dimaklumkan semasa sesi dialog bersama pihak industri pada 9 Ogos 2016.

EN