SENARAI PEMEGANG LESEN MESIN JUAL AIR (MJA)

Berikut adalah senarai pemegang lesen Mesen Jual Air (MJA), sehingga September 2018 :

Keterangan
Senarai Pemegang Lesen Mesin Jual Air (MJA)
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN