SENARAI PIAGAM PELANGGAN BKKM KKM

Senarai piagam pelanggan bagi Program Keselamatan dan Kualiti Makanan (mulai Januari 2019) adalah seperti di bawah:

Bil.

Aktiviti

Sasaran Baru

Agensi

 
 

1

Kelulusan Permohonan Skim Pensijilan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 40 hari bekerja (manual)  dan 30 hari bekerja (online)

BKKM

 

2

Kelulusan Permohonan Skim Pensijilan Good Manufacturing Practice (GMP)

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 40 hari bekerja (manual)  dan 30 hari bekerja (online)

BKKM

 

3

Kelulusan Permohonan Pelesenan Punca Air Mineral Semulajadi dan Air Minuman Berbungkus

Lesen dikeluarkan dalam tempoh  5 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima 

BKKM

 

4

Kelulusan Permohonan Pelesenan Penyediaan Ais  Bagi Maksud Perdagangan dan Perniagaan

Lesen dikeluarkan dalam tempoh  7 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

BKKM

 

5

Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan.

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 19 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima
(bagi produk makanan TANPA sijil HACCP atau CB diiktiraf KKM)

JKN

 

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 19 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima (bagi produk makanan DENGAN sijil HACCP atau CB diiktiraf KKM dan memerlukan persampelan produk akhir)

 

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima (bagi produk makanan DENGAN sijil HACCP atau CB diiktiraf KKM)

 

6

Pengeluaran Sijil Kesihatan untuk Pengeksportan Hasilan Ikan Ke Kesatuan Eropah (EU)

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

JKN

 

7

Pengeluaran Sijil Eksport:
  a) Pengeluaran Sijil Eksport Penjualan Bebas

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

JKN

 

b) Sijil Eksport Non-Genetically Modified Food (Non GMF)

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

 

BKKM

 

8

Kelulusan KKM Bagi Penyenaraian Fasiliti Makanan Bagi Tujuan Eksport (EU, China, USA, Vietnam, Singapura)

Kelulusan dikeluarkan dalam tempoh 35 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

BKKM

 

9

Pengiktirafan Sekolah Latihan Pengendali Makanan  (SLPM)

Sijil dikeluarkan dalam  tempoh 21 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

BKKM

 

10

Penilaian Kursus Wajib Tenaga Pengajar LPM

Keputusan penilaian dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja melalui emel selepas kursus selesai

BKKM

 

11

Pengiktirafan Tenaga Pengajar SLPM

Kad pengiktirafan dikeluarkan dalam  tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima

BKKM

 

12

 

Perakuan Pendaftaran Syarikat melalui Sistem FoSIM Import bagi Agen dan Pengimport

 

Perakuan dikeluarkan dalam tempoh 1 hari bekerja

 

BKKM

 

13

Kelulusan Permohonan Skim Pensijilan Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI)

Sijil dikeluarkan dalam tempoh 13 hari bekerja (tidak termasuk tempoh bimbingan dan audit pematuhan)

BKKM

 

 

BKKM - Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, KKM Putrajaya (Ibu Pejabat)
JKN - Jabatan Kesihatan Negeri

EN