PROGRAM KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Program Keselamatan dan Kualiti Makanan diterajui oleh:

PENGARAH KANAN
Pejabat Pengarah Kanan
Program Keselamatan dan Kualiti Makanan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma
No. 26, Jalan Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

No Tel: 03-8885 0762
No Faks: 03-8885 0769
URL: fsq.moh.gov.my


Dibawah Pengarah Kanan, terdapat 2 orang Pengarah iaitu; 

Pengarah
Bahagian Pematuhan dan Pembangunan Industri
Program Keselamatan dan Kualiti Makanan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma
No. 26, Jalan Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

No Tel: 03-8885 0797
No Faks: 03-8885 0769
URL: fsq.moh.gov.my

 

Pengarah
Bahagian Perancangan, Pembangunan Dasar dan Standard Codex
Program Keselamatan dan Kualiti Makanan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma
No. 26, Jalan Persiaran Perdana, Presint 3
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

No Tel: 03-8885 0788
No Faks: 03-8885 0790
URL: fsq.moh.gov.my


EN