GARIS PANDUAN PENGGUNAAN FASILITI KKM BAGI TUJUAN LATIH AMAL PELAJAR/PELATIH PEMBERI PENDIDIKAN TINGGI EDISI KEDUA 2021

Garis Panduan ini bertujuan untuk dijadikan rujukan oleh KKM serta PPT dalam dan luar negara bagi permohonan penggunaan fasiliti KKM bagi tujuan latih amal pelajar / pelatih.

Objektif Umum : Mewujudkan sistem untuk mengurus dan memantau penggunaan kemudahan fasiliti KKM tanpa mengganggu perkhidmatan sedia ada di fasiliti tersebut.

Objektif Khusus : Menyelaras dan mengurus permohonan penggunaan fasiliti KKM oleh PPT yang memerlukan MoA serta Mengurus permohonan penempatan elektif di fasiliti KKM.

Keterangan
Garis Panduan Penggunaan Fasiliti KKM Bagi Tujuan Latih Amal Pelajar/Pelatih Pemberi Pendidikan Tinggi Edisi Kedua 2021
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN