SENARAI ACB DAN JURUAUDIT ACB-GMP/HACCP

Keterangan
Senarai Juruaudit GMP Di Bawah ACB (sehingga 31 Oktober 2022)
Keterangan
Senarai ACB-GMP di bawah DSM (sehingga 31 Oktober 2022)
Keterangan
Senarai Juruaudit HACCP Di Bawah ACB (sehingga 31 Oktober 2022)
Keterangan
Senarai ACB-HACCP di bawah DSM (sehingga 31 Oktober 2022)
Keterangan
Senarai juruaudit GMP selain ACB (sehingga 31 Oktober 2022)
Senarai juruaudit HACCP selain ACB (sehingga 31 Oktober 2022)
Keterangan
Senarai Juruaudit FSMS Di Bawah ACB (sehingga 31 Oktober 2022)
Keterangan
Senarai ACB FSMS di bawah DSM (sehingga 31 Oktober 2022)

EN