GARIS PANDUAN REMOTE AUDIT FINAL 1 OKTOBER 2021

Garis panduan ini disediakan sebagai panduan kepada Juruaudit KKM dalam melaksanankan audit secara tidak bersemuka di lokasi fizikal berbeza atau dikenali sebagai remote audit.

Keterangan
GARIS PANDUAN REMOTE AUDIT Pindaan 1_Kuatkuasa 1 Oktober 2021.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN