GARIS PANDUAN KEPADA PREMIS PEMPROSESAN MAKANAN BAGI MEMBENDUNG COVID-19

Garis Panduan ini disediakan sebagai panduan kepada premis pemprosesan makanan supaya sentiasa mengekalkan dan mengamalkan kebersihan dan keselamatan makanan melalui perlaksanaan langkah kawalan tambahan bagi membendung penularan wabak Covid-19.

Keterangan
GP KILANG BAGI MEMBENDUNG COVID-19.pdf
Senarai Semak Garis Panduan Premis Pemprosesan Bagi Membendung Covid19.pdf
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN