MESYUARAT ADUAN DAN PELAPORAN KESELAMATAN MAKANAN 2020

Keterangan
Modul Aduan dan Pelaporan Keselamatan dan Kualiti Makanan
Keterangan
PENGUKUHAN KEMAHIRAN PSIKOSOSIAL DALAM PENGURUSAN ADUAN
Rujukan.zip
Keterangan
Komunikasi Risiko.pdf
Rujukan.zip
Copy of Format_Reten_Aduan_Pelaporan_2.3.2020.xlsx
Keterangan
130320_Slide Modul Aduan
Keterangan
Pemikiran Kritis_BKKM
Keterangan
1-Slide Garis Panduan Pengurusan Aduan KKM.pdf
2-Slide Latihan Hands On SiSPAA
Rujukan.zip
Buku Panduan Kategori Maklum Balas KKM 2020.pdf
Keterangan
Sijil Penyertaan_Langkawi 16-17 Mac 2020
Keterangan
CONTOH KES BKKM

EN