PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN & PERAKUAN AMALAN TAHUNAN

PENGUMUMAN

 

APAKAH PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN DAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN?

 

 

 

PERHATIAN:

  • Adalah dimaklumkan bahawa semua permohonan berkaitan Majlis Juruanalisis Makanan Malaysia hendaklah dibuat melalui sistem FOSIM di https://fosim.moh.gov.my. Bagi tujuan pendaftaran sistem FOSIM untuk kali pertama, sila rujuk FOSIM_Manual_Pendaftaran_Pengguna yang turut disediakan di dalam jadual di bahagian bawah laman ini.
  • Sebagai panduan membuat permohonan, juruanalisis makanan boleh merujuk kepada FOSIM_Panduan Permohonan Melalui Sistem yang turut disediakan di laman ini.
  • Sebarang pertanyaan berkaitan sila e-melkan kepada sekretariat di mjmm@moh.gov.my.
Keterangan
FOSIM_Manual_Pendaftaran_Pengguna
FOSIM_Panduan Permohonan Melalui Sistem
PMP-18038_Panduan Bayaran Melalui Sistem FoSIM
Carta Alir Proses Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan
Carta Alir Proses Permohonan Perakuan Amalan Tahunan
Keterangan
BORANG SERAHAN BAYARAN FI
AKUAN PENERIMAAN DOKUMEN
Keterangan
MJMM-02-002 - SENARAI SEMAK PENILAIAN LAPANGAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN
MJMM-02-004 - SENARAI SEMAK PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN
MJMM-02-005 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN TAMBAH BIDANG ANALISIS

EN