PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN & PERAKUAN AMALAN TAHUNAN

PENGUMUMAN

 

INFORMASI

 

APAKAH PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN DAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN?

 

 

PERHATIAN:

  • Adalah dimaklumkan bahawa semua permohonan berkaitan Majlis Juruanalisis Makanan Malaysia hendaklah dibuat melalui sistem FoSIM di https://fosim.moh.gov.my. Bagi tujuan pendaftaran sistem FOSIM untuk kali pertama, sila rujuk FoSIM_Manual Pendaftaran Pengguna yang turut disediakan di dalam jadual di bahagian bawah laman ini. Sekiranya terdapat sebarang masalah pendaftaran sistem, sila hubungi sdfosim@moh.gov.my.
  • Permohonan pendaftaran juruanalisis makanan hendaklah menggunakan ALAMAT E-MEL PERIBADI YANG AKTIF MILIK PEMOHON iaitu juruanalisis makanan dan tidak boleh menggunakan alamat e-mel atau akaun FoSIM milik syarikat. 
  • Permohonan juruanalisis makanan juga tidak boleh berkongsi akaun yang sama dengan permohonan pensijilan lain berkaitan syarikat (contohnya HACCP, GMP, pelesenan, khidmat pelabelan dan lain-lain) bagi mengelakkan kesulitan di kemudian hari.
  • Pemohon juga dinasihatkan untuk membuat permohonnya sendiri tanpa menggunakan wakil bagi mengelakkan percanggahan dan ketidaktepatan maklumat.
  • Bagi pemohon yang mempunyai ijazah daripada LUAR NEGARA, dokumen/maklumat pengiktirafan kerajaan Malaysia ke atas ijazah yang diperolehi hendaklah dikemukakan sebagai maklumat tambahan.
  • Sebagai panduan membuat permohonan, juruanalisis makanan boleh merujuk kepada Panduan Permohonan Melalui Sistem FoSIM yang turut disediakan di laman ini.
  • Jadual Fi bagi setiap permohonan adalah seperti berikut:
PERKARA JUMLAH FI (RM)
1. Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan - Borang A 250.00
2. Permohonan bagi Perakuan Amalan Tahunan (APC) - Borang D 100.00
3. Permohonan bagi Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan   (Pembaharuan untuk tahun berikutnya perlu dibuat sebelum 1 Disember tahun semasa – Borang F) 100.00
4. Permohonan bagi Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan Dengan Caj Lewat (Pembaharuan untuk tahun berikutnya dibuat bermula 1 Disember tahun semasa – Borang G) 150.00
5. Permohonan bagi salinan yang diperakui sah perakuan pendaftaran 50.00
6. Permohonan bagi salinan yang diperakui sah perakuan amalan tahunan 20.00

*Sila rujuk Panduan Bayaran Melalui Sistem FoSIM sebelum meneruskan pembayaran fi.

  • Sebarang pertanyaan berkaitan sila e-melkan kepada sekretariat di mjmm@moh.gov.my.
Keterangan
FoSIM_Manual Pendaftaran Pengguna
Panduan Permohonan Melalui Sistem FoSIM
Panduan Bayaran Melalui Sistem FoSIM
Carta Alir Proses Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan
Carta Alir Proses Permohonan Baharu dan Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan (APC)
Carta Alir Proses Permohonan Tambahan Bidang Analisis Makanan bagi Perakuan Pendaftaran
Carta Alir Proses Permohonan Tambahan Bidang Analisis Makanan Bagi Perakuan Amalan Tahunan (APC)
Carta Alir Proses Permohonan Pertukaran_Penambahan Tempat Menjalankan Amalan
Akta Juruanalisis Makanan 2011
Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013
SOALAN LAZIM
Keterangan
AKUAN PENERIMAAN DOKUMEN
Keterangan
MJMM-02-002 - SENARAI SEMAK PENILAIAN LAPANGAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN
MJMM-02-004 - SENARAI SEMAK PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN
MJMM-02-005 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN TAMBAH BIDANG ANALISIS

EN