PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN & PERAKUAN AMALAN TAHUNAN

 

PERBEZAAN PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN DAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN:

 

PROSEDUR PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN DAN PERMOHONAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN:

  • Bagi tujuan permohonan, sila rujuk Panduan Ringkas Permohonan dan Carta Alir Proses Permohonan terlebih dahulu.
  • Bayaran fi bagi permohonan Pendaftaran hendaklah dikemukakan selepas kelulusan permohonan. Sila kosongkan maklumat di bahagian ‘Pembayaran’ di dalam borang permohonan.
  • Manakala bayaran fi bagi permohonan Perakuan Amalan Tahunan hendaklah dihantar bersama-sama borang permohonan dan dokumen sokongan yang diperlukan.
Keterangan
Carta Alir Proses Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan
Carta Alir Proses Permohonan Perakuan Amalan Tahunan
Panduan ringkas Pendaftaran Juruanalisis Makanan
Panduan ringkas PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
Panduan ringkas PEMBAHARUAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
Keterangan
BORANG A - PERMOHONAN PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN
SURAT KETERANGAN SOKONGAN BIDANG ANALISIS
BORANG D - PERMOHONAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
BORANG F - PEMBAHARUAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
BORANG G - PEMBAHARUAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN DENGAN CAJ LEWAT
BORANG H - TAMBAH BIDANG ANALISIS PENDAFTARAN
BORANG J - TAMBAH BIDANG ANALISIS BAGI PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
BORANG L - PERTUKARAN TEMPAT MENJALANKAN AMALAN
BORANG N - PERMOHONAN PENGECUALIAN
BORANG SERAHAN BAYARAN FI
Keterangan
MJMM-02-002 - SENARAI SEMAK PENILAIAN LAPANGAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN
MJMM-02-004 - SENARAI SEMAK PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN
MJMM-02-005 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN TAMBAH BIDANG ANALISIS
MJMM-02-006 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
MJMM-02-007 - SENARAI SEMAK TMBH BIDANG & TUKAR TEMPAT PERAKUAN AMALAN TAHUNAN

EN