PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN & PERAKUAN AMALAN TAHUNAN

 

APAKAH PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN DAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN?

 

 

 

PERHATIAN:

  • Berikutan gangguan teknikal pada sistem FaRIS, semua permohonan berkaitan pendaftaran juruanalisis makanan dan perakuan amalan tahunan hendaklah dilakukan secara manual dengan menggunakan borang yang boleh dimuat turun melalui laman ini.
  • Bayaran fi bagi pendaftaran juruanalisis makanan hendaklah dikemukakan selepas kelulusan permohonan diperolehi. Justeru itu sila kosongkan ruangan "Pembayaran" di dalam borang permohonan.
  • Bayaran fi bagi permohonan perakuan amalan tahunan hendaklah dihantar bersama-sama borang permohonan.
  • Borang permohonan yang lengkap hendaklah dihantar ke alamat berikut:
Setiausaha
Majlis Juruanalisis Makanan Malaysia
Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma
Presint 3, 62675 Wilayah Persekutuan Putrajaya
  • Sebarang pertanyaan berkaitan pendaftaran juruanalisis makanan dan perakuan amalan tahunan sila e-melkan kepada sekretariat di mjmm@moh.gov.my.
Keterangan
Panduan ringkas PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN
Panduan ringkas PERAKUAN AMALAN TAHUNAN (APC)
Panduan ringkas PEMBAHARUAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN (APC)
Carta Alir Proses Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan
Carta Alir Proses Permohonan Perakuan Amalan Tahunan
Keterangan
BORANG A - PERMOHONAN PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN
SURAT KETERANGAN SOKONGAN BIDANG ANALISIS
BORANG D - PERMOHONAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
BORANG F - PEMBAHARUAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
BORANG G - PEMBAHARUAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN DENGAN CAJ LEWAT
BORANG H - TAMBAH BIDANG ANALISIS PENDAFTARAN
BORANG J - TAMBAH BIDANG ANALISIS BAGI PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
BORANG L - PERTUKARAN TEMPAT MENJALANKAN AMALAN
BORANG N - PERMOHONAN PENGECUALIAN
BORANG SERAHAN BAYARAN FI
Keterangan
MJMM-02-002 - SENARAI SEMAK PENILAIAN LAPANGAN PERMOHONAN PENGECUALIAN PENDAFTARAN
MJMM-02-004 - SENARAI SEMAK PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN
MJMM-02-005 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN TAMBAH BIDANG ANALISIS
MJMM-02-006 - SENARAI SEMAK PERMOHONAN PERAKUAN AMALAN TAHUNAN
MJMM-02-007 - SENARAI SEMAK TMBH BIDANG & TUKAR TEMPAT PERAKUAN AMALAN TAHUNAN

EN