HEBAHAN 5 YEARS REVIEW 2020

 

HEBAHAN

PERANCANGAN KAJIAN SEMULA PERATURAN STANDARD KOMODITI DI BAWAH PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985

BAGI TAHUN 2021

 

 

Dasar Negara bagi Pembangunan dan Pelaksanaan Peraturan telah menggariskan untuk semua agensi persekutuan mengkaji semula semua peraturan setiap 5 tahun. Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Program Keselamatan dan Kualiti Makanan (PKKM) telah merancang untuk mengkaji semula secara holistik dan sistematik semua peraturan di bawah Akta Makanan 1983 bagi peraturan standard komoditi di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Kajian semula dibuat bagi menilai peraturan sedia ada masih kekal relevan dengan mengambilkira perkembangan terkini Standard Codex Alimentarius, amalan dan norma-norma antarabangsa, perubahan dalam dasar dan polisi kebangsaan serta perkembangan terbaru dalam sains dan teknologi makanan.

 

Kajian semula peraturan berkaitan standard komoditi akan dibuat dalam tempoh 5 tahun bermula tahun 2020 sehingga 2024. Ia akan dilaksanakan secara berfasa mengikut keutamaan.  Sekiranya terdapat keperluan untuk pindaan, peraturan tersebut akan melalui proses pindaan sehinggalah diwartakan.

 

BAGI TAHUN 2022, pihak PKKM akan membuka cadangan pindaan bagi kumpulan komoditi makanan berikut:

 

  1.      Ikan dan Hasil Ikan
  2.      Konfeksi
  3.      Buah – Buahan dan Hasil Buah - Buahan
  4.      Bijirin, Hasil Bijirin, Kanji dan Roti
  5.      Makanan Diproses Berasaskan Bijirin untuk Bayi dan Kanak-Kanak Kecil

 

Oleh itu, semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) adalah dipelawa untuk mengemukakan sebarang cadangan pindaan bagi kumpulan komoditi tersebut. Senarai penuh peraturan adalah seperti di LAMPIRAN 1. Permohonan cadangan pindaan perlu menggunakan BORANG (Format for The Application on Amendment of Commodity Standard Under Food Regulations 1985) yang dilengkapkan dengan maklumat, data dan dokumen yang berkaitan.

 

Tarikh tutup (deadline) bagi penerimaan permohonan bagi cadangan pindaan adalah pada 31 DISEMBER 2021. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi pegawai di bawah di talian +603-8885 0797.

 

Puan Zawiyah Sharif (zawiyahsharif@moh.gov.my)

Puan Nor Nabihah Abdul Rahman (n.nabihah@moh.gov.my)

Puan Nurul Emilia Abdul Karim (nurulemilia@moh.gov.my)

 

Tarikh mula hebahan: 5 JULAI 2021

Keterangan
LAMPIRAN 1 - HEBAHAN KOMODITI 2022.doc
Format for The Application on Amendment of Commodity Standard Under Food Regulations 1985.zip
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN