FOOD SAFETY TRAINING FOR AUDITOR UNDER ACB-HACCP/ GMP SCHEME STANDARDS MALAYSIA

 

Untuk makluman lanjut mengenai ACB- GMP/HACCP Standards Malaysia, sila klik ke pautan berikut : www.jsm.gov.my

Keterangan
C. SENARAI JURUAUDIT DI BAWAH ACB JSM YANG LULUS PEPERIKSAAN FOOD SAFETY TRAINING UNDER ACB HACCP SCHEME BY MOH_2 OKT 2020
GARIS PANDUAN FOOD SAFETY TRAINING FOR AUDITOR UNDER ACB-HACCP/ GMP
A. SENARAI ACB YANG TELAH MENDAPAT AKREDITASI DARI STANDARDS MALAYSIA YANG MENJALANKAN PENSIJILAN GMP
B. SENARAI ACB YANG TELAH MENDAPAT AKREDITASI DARI STANDARDS MALAYSIA YANG MENJALANKAN PENSIJILAN HACCP
D. SENARAI JURUAUDIT DI BAWAH ACB JSM YANG LULUS PEPERIKSAAN FOOD SAFETY TRAINING UNDER ACB GMP SCHEME BY MOH_2 OKT 2020
E.SENARAI NAMA PESERTA BAGI FOOD SAFETY TRAINING FOR AUDITOR UNDER ACB GMP SCHEME YANG TELAH LULUS PEPERIKSAAN
F.SENARAI NAMA PESERTA BAGI FOOD SAFETY TRAINING FOR AUDITOR UNDER ACB HACCP SCHEME YANG TELAH LULUS PEPERIKSAAN
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN