PENGEKSPORTAN MAKANAN BERASASKAN TUMBUHAN KE VIETNAM

Malaysia telah disenaraikan sebagai salah satu negara yang dibenarkan untuk mengeksport makanan berasaskan tumbuhan ke Vietnam berkuatkuasa mulai 10 Jun 2013. Bagi maksud tersebut, pihak pengeksport perlu memastikan bahawa produk makanan berasaskan tumbuhan yang ingin dieksport ke Vietnam memenuhi keperluan seperti yang dinyatakan di dalam Article 18 Decree 15/2018/ND-CP bertarikh 2 Februari 2018.

Untuk penerangan lanjut mengenai program penyenaraian eksport sila hubungi:

Perkara

Pegawai

Maklumat perhubungan

Pengeksportan makanan berasaskan tumbuhan ke Vietnam

Puan Aainaa Mastura binti Abu Bakar

Tel: 03-88850797 samb. 4222

E-mel: aainaa.mastura@moh.gov.my

Keterangan
Elaboration of Some Article of the law of Food Safety

EN