SENARAI KEPERLUAN EKSPORT MAKANAN

Setiap negara pengimport mengenakan keperluan pengimportan produk makanan yang berbeza. Adalah menjadi tanggungjawab pengeksport makanan dari Malaysia untuk mengambil tahu keperluan pengimportan makanan yang perlu dipatuhi sebelum mengimport makanan ke mana-mana negara. Maklumat pengimportan makanan boleh didapati dari agen-agen pengimport atau di laman sesawang pihak berkuasa (competent authority) sesuatu negara.

Sekiranya, pengeksport gagal mematuhi keperluan yang ditetapkan, produk makanan yang dieksport boleh dikenakan pelbagai tindakan berdasarkan perundangan negara pengimport antaranya produk akan ditolak dan dihantar semula ke Malaysia, dilupuskan di negara pengimport dan lain-lain.

Keterangan
EU: Keperluan Pengeksportan Produk Komposit ke Kesatuan Eropah
Singapore: Pindaan standard mikrobiologi bagi produk sedia dimakan (RTE)
China: Keperluan Penyenaraian Premis Pengeksport Durian Sejuk Beku ke China
Singapore: Import Requirements for Specific Products (1 Oct 2019)
China: Pertukaran laman sesawang bagi pendaftaran pengeksport dan premis pemprosesan
China: Keperluan Pendaftaran Dengan GACC Bagi Tujuan Pengeksportan Produk Makanan Ke Negara China
Taiwan: Keperluan Sijil Kesihatan Bagi Pengeksportan Telur Dan Hasilan Telur
Taiwan: Keperluan Baru Pengeksportan Telur Dan Hasilan Telur Serta Produk Hasilan Susu Tertentu Ke Taiwan
Taiwan: Keperluan Pengeksportan Gelatin Gred Makanan dan Hasilannya Ke Taiwan
Taiwan: Keperluan Sijil Kesihatan Bagi Pengeksportan Susu Dan Hasilan Susu Ke Taiwan
Singapura: Keperluan Penyenaraian bagi Pengeksport Hasilan Segar ke Singapura
Singapura: Lampiran 1_Borang Permohonan Pengeksportan Hasilan Segar ke Singapura
Singapore: Circular On Declaration Of State/Province Codes In Tradenet Permits For Fresh And Minimally Processed Fruits And Vegetables
Kanada: Maklumat Umum Keperluan Pengeksportan Makanan (Kemaskini 150119)
Canada: Sulphite Declaration In Food To Be Distributed In Canada
Arab Saudi: Keperluan Pengeksportan Ikan dan Hasilan Ikan
Amerika Syarikat: Maklumat Umum Keperluan Pengeksportan Makanan
Korea Selatan: Maklumat Umum Pengeksportan Makanan
Korea Selatan: Keperluan Pendaftaran Produk Makanan
Keterangan
Guideline for Medical Examination of Food Handlers Along The Food Supply Chain in Malaysia
Booklet Food Export Control and Requirement (Sept 2019).pdf

EN