EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Keterangan
Panduan Keseragaman Amalan EKSA di Zon Keselamatan Makanan - Ruang Gunasama
Panduan Keseragaman Pelaksanaan Amalan EKSA Zon Keselamatan Makanan
Garis Panduan EKSA Ver. 2
Dasar EKSA
Logo EKSA dan Keterangan
Keterangan
Carta JK Pemandu 2023
Carta Perbatuan Amalan EKSA Zon Keselamatan Makanan 2023
Carta JK Pelaksana 2023
Carta JK Pelaksana 2022
Carta JK Pemandu EKSA 2022
Carta Perbatuan Amalan EKSA Zon Keselamatan Makanan 2022
Keterangan
Pelan Lantai Wing 1
Pelan Lantai Wing 2
Pelan Lantai Wing 3
Pelan LantaiWing 4
Keterangan
Informasi dan Hebahan 2023
Sebelum dan selepas
Kitar Semula
Sebelum Dan Selepas Aktiviti EKSA
Sudut Maya
Informasi/Hebahan Berkaitan Amalan EKSA
Keterangan
Sijil EKSA
Pemenang Pengiktirafan Amalan EKSA 2023
Pemenang Pengiktirafan Amalan EKSA 2022
Pemenang Pertandingan EKSA 2021 Insta Boomerang
Pemenang Mencipta Bahan Kitar Semula & Wallpaper
Keterangan
Audit Dalaman EKSA 2023
Laporan Aktiviti EKSA Zon Keselamatan Makanan 2023
Audit Amalan EKSA 2022
Laporan Aktiviti EKSA Zon Keselamatan Makanan 2022
Aktiviti EKSA Zon Keselamatan Makanan 2021

EN