EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

Keterangan
Panduan Keseragaman Amalan EKSA di Zon Keselamatan Makanan - Ruang Gunasama
Panduan Keseragaman Pelaksanaan Amalan EKSA Zon Keselamatan Makanan
Garis Panduan EKSA Ver. 2
Dasar EKSA
Logo EKSA dan Keterangan
Keterangan
Carta JK Pelaksana 2022
Carta JK Pemandu EKSA 2022
Carta Perbatuan Amalan EKSA Zon Keselamatan Makanan 2022
Keterangan
Pelan Lantai Wing 1
Pelan Lantai Wing 2
Pelan Lantai Wing 3
Pelan LantaiWing 4
Keterangan
Kitar Semula
Sebelum Dan Selepas Aktiviti EKSA
Sudut Maya
Informasi/Hebahan Berkaitan Amalan EKSA
Keterangan
Sijil EKSA
Pemenang Pengiktirafan Amalan EKSA 2022
Pemenang Pertandingan EKSA 2021 Insta Boomerang
Pemenang Mencipta Bahan Kitar Semula & Wallpaper
Keterangan
Audit Amalan EKSA 2022
Laporan Aktiviti EKSA Zon Keselamatan Makanan 2022
Aktiviti EKSA Zon Keselamatan Makanan 2021

EN