PERMOHONAN PENGIKTIRAFAN MAKMAL SWASTA UNTUK PERKHIDMATAN ANALISIS MAKANAN BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Edisi 1 Pindaan 1, Februari 2021

 

PENGENALAN

 1. Pengiktirafan makmal swasta untuk perkhidmatan analisis makanan kepada KKM hanya akan diberikan kepada makmal swasta yang memohon dan telah mendapat akreditasi MS ISO/IEC 17025 daripada Jabatan Standard Malaysia (Standards Malaysia) di bawah Skim Akreditasi Makmal Malaysia (SAMM) serta mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh KKM.

 

 1. Skop analisis yang diiktiraf oleh KKM adalah tertakluk kepada analisis makanan mengikut bidang pengujian seperti kimia, mikrobiologi, bioteknologi dan fizikal berdasarkan Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 yang dikeluarkan oleh Standard Malaysia.

 

PROSEDUR PERMOHONAN

 1. Borang permohonan Pengiktirafan Makmal Swasta Untuk Perkhidmatan Analisis Makanan kepada Kementerian Kesihatan Malaysia boleh diperolehi di Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan atau muat turun di laman sesawang http://fsq.moh.gov.my.

 

 1. Setiap permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen-dokumen sokongan berikut:

 

 1. Salinan Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 yang terkini.
 2. Method Validation Report

- Method Validation Report yang terkini perlu dikemukakan bagi setiap skop/parameter yang terlibat.

 1. Measurement Uncertainty Report

- Measurement Uncertainty Report yang terkini perlu dikemukakan bagi setiap skop/parameter yang terlibat.

 1. Proficiency Testing Report

- Proficiency Testing Report yang terkini perlu dikemukakan bagi setiap skop/parameter yang terlibat.

 1. Laboratory Turn Around Time

- Laboratory Turn Around Time yang terkini perlu dikemukakan bagi setiap skop/parameter yang terlibat.

 

 1. Makmal swasta yang menawarkan perkhidmatan analisis makanan yang ingin mendapat pengiktirafan oleh KKM perlu mengemukakan borang permohonan, dokumen-dokumen sokongan dan bayaran fi  kepada alamat berikut:

 

Pengarah Kanan Keselamatan dan Kualiti Makanan

Kementerian Kesihatan Malaysia

Aras 4, Menara Prisma

No. 26, Jalan Persiaran Perdana

Presint 3, 62675 Putrajaya

 

 1. Tempoh sah laku pengiktirafan oleh KKM adalah berdasarkan kepada tempoh sah laku Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 yang disertakan bersama-sama borang permohonan.

 

BAYARAN FI PERMOHONAN

 1. Fi untuk pendaftaran adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam jadual di bawah:

PERKARA

FI (RM)

Pendaftaran Makmal Swasta yang diiktiraf (baharu)

500.00

Pendaftaran Makmal Swasta yang diiktiraf (pembaharuan)

500.00

 

 1. Setiap permohonan pendaftaran untuk mendapatkan pengiktirafan akan dikenakan bayaran fi. Bayaran fi perlu dibuat di atas nama “KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA”. Semua pembayaran perlu dibuat melalui bank draf atau kiriman wang sahaja. Cek tidak akan diterima.

 

 1. Resit rasmi akan dikeluarkan kepada makmal setelah bayaran diterima.

 

 1. Bayaran tidak boleh dikembalikan semula dalam apa-apa keadaan.

 

SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SELEPAS MENDAPAT PENGIKTIRAFAN

 1. Makmal perlu mengemukakan laporan analisis sampel yang dijalankan bagi analisis makanan kepada KKM sahaja kepada Bahagian ini setiap enam (6) bulan. Laporan Januari-Jun perlu dikemukakan pada atau sebelum minggu kedua bulan Julai manakala laporan Julai-Disember perlu dikemukakan pada atau sebelum minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.

 

 1. Audit verifikasi akan dibuat oleh pegawai pegawai dari KKM pada bila-bila masa sepanjang tempoh pengiktirafan mengikut jadual yang akan ditetapkan. Notis akan diberikan kepada makmal sebelum audit diadakan.

 

 1. Sebarang penarikan balik Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 oleh Standard Malaysia akan menyebabkan pengiktirafan oleh KKM terbatal secara automatik. KKM berhak menarik balik pengiktirafan tersebut sekiranya makmal swasta gagal mematuhi syarat atau tidak berpuas hati dengan prestasi makmal.

 

 1. Bagi tujuan pembaharuan pengiktirafan oleh KKM, makmal swasta perlu mengemukakan borang permohonan bersama-sama salinan Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 yang terkini dan dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan dalam tempoh 1 bulan sebelum tamat tempoh pengiktirafan.

 

 1. Sebarang penambahan skop akreditasi juga perlu dimaklumkan menggunakan borang permohonan yang disertakan bersama salinan Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 berkenaan dan dokumen-dokumen sokongan untuk mendapatkan pengiktirafan bagi jenis ujian di dalam penambahan skop akreditasi tersebut.

 

 1. Senarai makmal swasta untuk perkhidmatan analisis makanan yang telah diiktiraf oleh KKM boleh didapati di laman sesawang http://fsq.moh.gov.my. Sekiranya tiada permohonan untuk memperbaharui pengiktirafan, nama makmal akan dikeluarkan dari senarai dalam tempoh empat belas hari (14) selepas tarikh luput.

 

PERTANYAAN LANJUT

Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut mengenai pengiktirafan makmal swasta untuk perkhidmatan analisis makanan kepada KKM, sila hubungi pegawai di Program Keselamatan dan Kualiti Makanan iaitu Pn. Sharifah Zatil Aqmar binti Syed Mustafa di talian 03-88850797 samb. 4324 atau emel kepada sharifah.zatil@moh.gov.my.

Keterangan
Garis panduan pengiktirafan makmal swasta FINAL EDISI 1 PINDAAN 1 FEB 2021_.pdf
BORANG PERMOHONAN MAKMAL SWASTA Edisi 1 pindaan 1.docx
LAPORAN ANALSIS_MAKMAL SWASTA.xlsx
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN