INDONESIA: KEPERLUAN PENGEKSPORTAN FRESH FOOD OF PLANT ORIGIN (FFPO)

Bagi tujuan pengeksportan makanan ke Indonesia, premis pemprosesan yang terlibat perlu memastikan keperluan negara pengimport adalah dipatuhi. Sehubungan itu, negara Indonesia telah mengenakan syarat bagi pengeksportan Fresh Food of Plant Origin (FFPO). Pihak industri dan pengeksport dikehendaki mematuhi keperluan dan syarat yang telah ditetapkan. Disertakan juga Peraturan berkaitan dari Republik Indonesia dan Garispanduan Perkhidmatan Analisis Sampel Makanan untuk pengeksportan FFPO ke Indonesia.

Keterangan
Senarai makmal Malaysia yang berdaftar dengan Indonesia Agricultural Quarantine Agency (IAQA) 2022
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Protokol Kuarantin Indonesia (slaid persembahan)
Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Garispanduan Perkhidmatan Analisis Sampel Makanan Untuk Pengeksportan FFPO Ke Indonesia
Keterangan
Borang Permintaan Perkhidmatan Analisis Sampel Makanan, FFPO

EN