UMUM- KEPERLUAN PENGEKSPORTAN MAKANAN

Keperluan pengeksportan makanan merupakan salah satu kehendak yang perlu dipatuhi oleh premis pemprosesan/ pengeksport sebelum mengeksport produk makanan ke mana-mana negara. Adalah menjadi tanggungjawab premis pemprosesan/pengeksport untuk mengetahui dan mematuhi kehendak negara pengimport sebelum aktiviti eksport dijalankan.

Untuk penerangan lanjut mengenai keperluan pengeksportan makanan sila hubungi:

Bil

Pegawai

Maklumat perhubungan

1.

En. Kalidass A/L Murugan

Tel: 03-88850797 samb. 4200

E-mel: kalidass@moh.gov.my

2.

Puan Harlina binti Salehudin

Tel: 03-88850797 samb. 4221

E-mel: harlinas@moh.gov.my

3.

Puan Suzana binti Mustafa

Tel: 03-88850797 samb. 4231

E-mel: suzana_mustafa@moh.gov.my 

4.

Puan Aainaa Mastura binti Abu Bakar

Tel: 03-88850797 samb. 4222

E-mel: aainaa.mastura@moh.gov.my

5.

Puan Noorul Elysa Binti Naznan

Tel: 03-88850797 samb. 4312

E-mel: noorulelysa@moh.gov.my

6.

Cik Norshafawati Binti Rosli

Tel: 03-88850797 samb. 4074

E-mel: norshafawati@moh.gov.my

      7.

Encik Cheah Wei Yan

Tel: 03-88850797 samb. 4216

E-mel: cheahyan@moh.gov.my


EN