PRODUK MAKANAN KE SINGAPURA

Program penyenaraian premis pemprosesan/pengeksport makanan ke Singapura merupakan salah satu aktiviti di bawah kawalan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Program penyenaraian ini diwujudkan secara bilateral di antara Malaysia dan Singapura sejak tahun 2014. Premis pemprosesan makanan/pengeksport makanan ke Singapura perlu disenaraikan diperingkat nasional melalui competent authority iaitu Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, KKM dan akan diberi nombor kod penyenaraian. Penyenaraian premis pemprosesan/pengeksport makanan ini mempunyai tempoh sah laku selama 3 tahun. 

Terdapat dua program penyenaraian premis pemprosesan /pengeksport makanan ke Singapura mengikut kategori produk seperti berikut:


Catatan:

1 Contoh kuih tradisional ialah kuih lapis, ang ku kueh, kuih dadar, onde-onde, putu piring dan lain-lain kuih mudah rosak

2 Contoh makanan bermasak berasaskan nasi ialah nasi lemak, nasi goreng, lontong dan lain-lain 

Contoh lain-lain makanan bermasak ialah putu mayam, roti paratha dan lain-lain

* Hanya produk sedia untuk dimakan sahaja. Produk sejuk beku atau tidak bermasak adalah dikecualikan pada masa ini

Maklumat berhubung pengeksportan produk makanan ke Singapura juga boleh didapati melalui laman sesawang AVA Singapura. Untuk penerangan lanjut mengenai program penyenaraian eksport sila hubungi:

Perkara

Pegawai

Maklumat perhubungan

Penyenaraian eksport ke Singapura

Puan Nur Ain binti Zukaflin

Tel: 03-88850797 samb. 4230

E-mel: ain.zulkaflin@moh.gov.my

Keterangan
Garispanduan Penyenaraian Premis Pengeksport Makanan DiProses Minima Ke Singapura (Kemaskini 12 Ogos 2016)
Garispanduan Penyenaraian Premis Pengeksport Makanan Ready To Eat Ke Singapura (Kemaskini 12 Ogos 2016)
Maklumat Kemaskini: Penambahan Kategori Makanan-Minyak Masak di bawah Program Penyenaraian ERSP
Keterangan
Borang Permohonan Penyenaraian Premis Makanan Diproses Minima Ke Singapura (KKM-163/MPF-EX/F-02)
Borang Permohonan Penyenaraian Premis Makanan ERSP ke Singapura

EN