SARANG BURUNG WALIT MENTAH KE CHINA

Program penyenaraian premis pemprosesan sarang burung mentah (raw clean edible bird’s nest) ke China merupakan salah satu aktiviti di bawah kawalan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Bagi tujuan pengeksportan sarang burung walit mentah bersih (raw clean edible bird’s nest), premis pemprosesan perlu disenaraikan diperingkat KKM dan didaftarkan oleh Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA) melalui Jabatan Perkhidmatan Haiwan (DVS) Malaysia selaku focal point bagi pengeksportan ke China.

Walau bagaimanapun, kelulusan penyenaraian adalah tertakluk kepada kelulusan daripada pihak CNCA berdasarkan keputusan misi pemeriksaan CNCA ke atas premis pemprosesan tersebut. Senarai premis pemprosesan yang diluluskan bagi tujuan pengeksportan sarang burung walit jenis mentah bersih ke China adalah seperti di pautan

 

Senarai premis eksport yang telah disenaraikan boleh disemak melalui pautan berikut:  (BARU 3 Jun 2020) Sarang Burung Walit Mentah ke China

 

Untuk penerangan lanjut mengenai program penyenaraian eksport sila hubungi:

 

Bil

Perkara

Pegawai

Maklumat perhubungan

1.

Penyenaraian premis pemprosesan Raw EBN ke China

Puan Suzana binti Mustafa

Tel: 03-88850797 samb. 4231

E-mel: suzana_mustafa@moh.gov.my

2.

Aktiviti pemantauan bagi program penyenaraian Raw EBN ke China

Puan Harlina binti Salehudin

Tel: 03-88850797 samb. 4221

E-mel: harlinas@moh.gov.my

Keterangan
Standard operating procedure for monitoring of raw clean edible bird's nest
Standard operating procedure for issuance of health certificate for the export of raw clean edible bird's nest to China
Protocol for compliance listing and verification protocol for export of raw clean edible bird's nest to China
Standard operating procedure on the control of the safety of raw edible bird's nest along the food supply chain
Standard operating procedure on the control of nitrite level in edible bird's nest
Keterangan
Application form for listing of processing establishment for export of raw clean edible bird's nest to China
Keterangan
Compliance Listing for Raw Cleaned EBN to China (6 Aug 2018)

EN