IKAN & HASILAN IKAN KE NEGARA SELAIN KESATUAN EROPAH

Program penyenaraian premis pemprosesan ikan dan hasilan ikan ke negara pengimport selain Kesatuan Eropah (EU) seperti China, Vietnam dan Amerika Syarikat ( udang dan hasilan udang akuakultur) merupakan salah satu aktiviti di bawah kawalan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Bagi tujuan pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke negara tersebut premis pemprosesan dan agen disepanjang rantaian eksport termasuklah trader, middleman dan cold storage perlu disenaraikan diperingkat nasional melalui competent authority iaitu Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, KKM dan diluluskan oleh competent authority negara pengimport.

Permohonan boleh dibuat di ibu pejabat Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Putrajaya mengikut syarat dan kriteria permohonan yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Compliance Listing and Verification Protocol for Export of Fish and Fishery Products to Countries Other than European Union.

Kronologi tarikh kuatkuasa program penyenaraian premis pemprosesan ikan dan hasilan ikan ke negara pengimport selain Kesatuan Eropah (EU) adalah seperti berikut:

    

:

Penyenaraian premis eksport ikan dan hasilan ikan ke Vietnam-peringkat nasional dan negara pengimport

   16 Mac 2015

:

Penyenaraian premis eksport ikan dan hasilan ikan ke China-peringkat nasional dan negara pengimport

   16 Jun 2015

:

Penyenaraian premis pemprosesan ikan dan hasilan ikan (udang dan hasilan udang akuakultur sahaja), middleman dan traders ke Amerika Syarikat-peringkat nasional

 

Senarai premis eksport yang telah disenaraikan boleh disemak melalui pautan berikut: 

1. Ikan dan Hasilan Ikan ke China: Semak disini (Baru 3 Jun 2020)

2. Ikan dan Hasilan Ikan ke Arab Saudi : Semak di sini 

3. Ikan dan Hasilan Ikan ke Vietnam: Semak disini 

 

Untuk penerangan lanjut mengenai program penyenaraian eksport sila hubungi:

Perkara

Pegawai

Maklumat perhubungan

Penyenaraian eksport ke Vietnam dan US

Puan Noraishah binti Kadir

Tel: 03-88850797 samb. 4297

E-mel: noraishah@moh.gov.my

Penyenaraian eksport ke China

                  En. Cheah Wei Yan

Tel: 03-88850797 samb. 4345

E-mel: cheahyan@moh.gov.my

Keterangan
Compliance Listing and Verification Protocol for Export of Fish and Fishery Products to Countries Other than European Union
Statutory Declaration (for shrimp and aquaculture shrimp products to the United States only)
Keterangan
Application Form for Compliance Listing for Processing Establishment for Export of Fish and Fishery Products (CLF-AF/2015 Rev. 1)
Application Form for Compliance Listing of Trader in the Export Supply Chain (CLF-AF/2015 (T))
Form 7: List of Food Production and Business Establishments Registered to export to Vietnam (for fish and fish products to Vietnam only)
Form 9: Brief Information on Food Safety Conditions of Food Production and Business Establishments ( for fish and fish products to Vietnam only)
Keterangan
Senarai Compliance Listing for Export Aquaculture Shrimp Products to US (7.10.2020)

EN