IKAN & HASILAN IKAN KE KESATUAN EROPAH (EU)

Program penyenaraian premis pemprosesan ikan dan hasilan ikan bagi tujuan pengeskportan ke negara Kesatuan Eropah (EU) merupakan salah satu aktiviti di bawah kawalan rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). Bagi tujuan pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke EU, premis pemprosesan dan fasiliti perikanan di sepanjang rantaian pengeksportan termasuklah kenderaan pengangkutan, sumber ais, sumber bahan mentah import serta sumber semi-processed raw materials perlu diluluskan diperingkat nasional oleh  Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) selaku Central Competent Authority (CCA) yang dilantik oleh pihak EU.

Selain itu, fasiliti perikanan lain yang terlibat di sepanjang rantaian pengeksportan ikan dan hasilan ikan juga perlu diluluskan oleh agensi yang berkaitan seperti Jabatan Perikanan Malaysia (DOF) dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) selaku competent authority yang dilantik. Berikut merupakan senarai fasiliti perikanan yang terlibat disepanjang rantaian pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke EU serta agensi yang dilantik selaku CCA dan CA oleh pihak EU.

Bagi tujuan pengeksportan ikan dan hasilan ikan ke EU, semua fasiliti perikanan yang terlibat di sepanjang rantaian pengeluaran mesti diluluskan oleh competent authority tersebut sebelum dibenarkan mengeksport. Dalam hal ini, premis pemprosesan yang disenaraikan diperingkat nasional akan disyorkan untuk kelulusan pihak EU. Nombor kelulusan EU juga akan diberikan kepada premis pemprosesan yang telah diluluskan oleh pihak EU dan senarai premis pemprosesan tersebut boleh disemak melalui laman web EU Third Country Establishments’ Lists

Bagi tujuan kelulusan premis pemprosesan dan lain-lain fasiliti perikanan di bawah tanggungjawab BKKM, permohonan perlu dibuat  dengan menggunakan sistem atas talian iaitu Official Food Management System for Export to European Union (FeXOC) mengikut syarat dan kriteria permohonan yang ditetapkan di dalam garis panduan berkaitan.

 

Bil

Perkara

Pegawai

Maklumat perhubungan

1.

Penyenaraian fasiliti perikanan bagi tujuan kelulusan eksport ikan dan hasilan ikan ke EU

Puan Suzana binti Mustafa

Tel: 03-88850797 samb. 4230

E-mel: suzana_mustafa@moh.gov.my 

2.

Aktiviti pemantauan bagi program penyenaraian eksport ikan dan hasilan ikan ke EU

Puan Harlina binti Salehudin

Tel: 03-88850797 samb. 4221

E-mel: harlinas@moh.gov.my

Kemaskini: 19 Julai 2018

Keterangan
Application Guide For Approval to Export Fishery Products to The EU
National Approval And Listing Protocol
Protocol For Issuance Of Health Certificate For The Export Of Fishery Products To The European Union
Official Verification Protocol
Actions To Be Taken By Competent Authority Following Rejection Notifications
Standard Operating Procedure For Monitoring Of Capture Fishery Products
Standard Operating Procedure For Monitoring Of Fishery End Products
Standard Operating Procedure For Monitoring Of Water And Ice Used In The European Union Supply Chain
Actions To Be Taken By Competent Authority Following The Occurrence Of Red Tide
Guideline for Medical Examination of Food Handlers Along the Food Supply Chain
Procedure For Internal And External Audits On Competent Authorities
Standard Operating Procedure For Aquaculture Residue Monitoring Plan
Keterangan
Approved Export Establishments to EU (June 2018)

EN