PERMOHONAN SIJIL PENJUALAN BEBAS

Sijil penjualan bebas menjadi keperluan bagi sesetengah negara pengimport termasuk bagi tujuan pendaftaran produk oleh pihak berkuasa di negara pengimport. Ia juga memastikan sesuatu makanan bebas dijual di Malaysia dan mematuhi kehendak Akta Makanan 1983 dan Peraturan-peraturan Makanan 1985. Pengeluaran sijil penjualan bebas dapat memastikan keperluan negara pengimport dipatuhi dan memastikan makanan bebas dijual di Malaysia serta mematuhi kriteria pelabelan yang ditetapkan.

Permohonan bagi sijil penjualan bebas boleh dibuat menggunakan sistem atas talian iaitu https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home mengikut syarat dan kriteria permohonan yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Pengeluaran Sijil Eksport Penjualan Bebas Bagi Produk Makanan.

Keterangan
Garis Panduan Pengeluaran Sijil Eksport Penjualan Bebas_Kemaskini Januari 2022

EN