PERMOHONAN SIJIL KESIHATAN

Sijil kesihatan merupakan keperluan kepada sesetengah negara pengimport dan perlu merujuk kepada kehendak negara pengimport. Pengeluaran sijil kesihatan dapat memastikan makanan dan bahan bersentuhan makanan mematuhi keperluan ditetapkan sekaligus dapat memastikan keselamatan makanan yang dieksport.

Permohonan bagi sijil kesihatan boleh dibuat menggunakan sistem atas talian iaitu https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home mengikut syarat dan kriteria permohonan yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan.

Keterangan
KKM-HC.2020.00.CL_Senarai Semak Permohonan Sijil Kesihatan bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan.docx
KKM-HC.2020.00_Borang Permohonan Sijil Kesihatan bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan.doc
Keterangan
Manual FoSIM bagi Pemohon Sijil Kesihatan.zip
GP Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan_Kemaskini 21 Julai 2022.pdf
Guideline Application of HC FFP EU TRACES NT
Perubahan Format Sijil Kesihatan Kesatuan Eropah
Standard Operating Procedure For Issuance Of Health Certificate For Export Of Aquatic Animals And Their Products Intended For Retail Use/Food Service To Canada
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Kerang-Kerangan (Shellfish) ke Taiwan
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Ternakan (Susu dan Hasilan Susu Serta Produk Telur) ke Korea Selatan
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Udang Mentah ke Australia

EN