PERMOHONAN SIJIL KESIHATAN

Sijil kesihatan merupakan keperluan kepada sesetengah negara pengimport dan perlu merujuk kepada kehendak negara pengimport. Pengeluaran sijil kesihatan dapat memastikan makanan dan bahan bersentuhan makanan mematuhi keperluan ditetapkan sekaligus dapat memastikan keselamatan makanan yang dieksport.

Permohonan bagi sijil kesihatan boleh dibuat di Jabatan Kesihatan Negeri/ Pejabat Kesihatan Daerah/ Pejabat Kesihatan Bahagaian/ Pejabat Kesihatan Kawasan mengikut syarat dan kriteria permohonan yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan.

Keterangan
Garis Panduan Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan (Kemaskini 4 Julai 2018)
Guideline Application of HC FFP EU TRACES NT (NEW)
Perubahan Format Sijil Kesihatan Kesatuan Eropah (NEW)
Standard Operating Procedure For Issuance Of Health Certificate For Export Of Aquatic Animals And Their Products Intended For Retail Use/Food Service To Canada
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Kerang-Kerangan (Shellfish) ke Taiwan
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Ternakan (Susu dan Hasilan Susu Serta Produk Telur) ke Korea Selatan
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Udang Mentah ke Australia
Keterangan
Borang Permohonan Sijil Kesihatan (Kemaskini 4 Julai 2018)

EN