PERMOHONAN SIJIL KESIHATAN

Sijil kesihatan merupakan keperluan kepada sesetengah negara pengimport dan perlu merujuk kepada kehendak negara pengimport. Pengeluaran sijil kesihatan dapat memastikan makanan dan bahan bersentuhan makanan mematuhi keperluan ditetapkan sekaligus dapat memastikan keselamatan makanan yang dieksport.

Permohonan bagi sijil kesihatan boleh dibuat menggunakan sistem atas talian iaitu https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home mengikut syarat dan kriteria permohonan yang ditetapkan di dalam Garis Panduan Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan.

Keterangan
Borang Permohonan Sijil Kesihatan (Kemaskini 9 Oktober 2020)
Keterangan
Garis Panduan Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan (Kemaskini 9 Oktober 2020)
Guideline Application of HC FFP EU TRACES NT
Perubahan Format Sijil Kesihatan Kesatuan Eropah
Standard Operating Procedure For Issuance Of Health Certificate For Export Of Aquatic Animals And Their Products Intended For Retail Use/Food Service To Canada
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Kerang-Kerangan (Shellfish) ke Taiwan
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Ternakan (Susu dan Hasilan Susu Serta Produk Telur) ke Korea Selatan
Maklumat Pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Udang Mentah ke Australia

EN