UMUM-SIJIL EKSPORT

Pengeluaran sijil eksport yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah bagi memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Terdapat tiga jenis sijil eksport yang boleh dimohon dengan KKM iaitu sijil kesihatan bagi produk makanan dan bahan bersentuhan makanan, sijil penjualan bebas bagi produk makanan dan sijil Non-Genetically Modified Food (Non-GMF). 

Pengeluaran sijil eksport dapat memberi jaminan bahawa produk makanan yang dieksport dari Malaysia adalah selamat dan ini sekaligus dapat meningkatkan permintaan eksport produk makanan dari pelbagai negara.

Jumlah pengeluaran sijil eksport dari tahun 2015 hingga 2018 adalah seperti berikut:

Bilangan sijil yang dikeluarkan/ Tahun

          2015

         2016

         2017

          2018

a)

Sijil Kesihatan

50,183

54,893

59,736

64,709

b)

Sijil Penjualan Bebas

6,482

6,274

5,771

5,933

c)

Sijil Non-Genetically Modified

7

187

257

222

EN