UMUM-SIJIL EKSPORT

Pengeluaran sijil eksport yang ditawarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) adalah bagi memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport. Terdapat tiga jenis sijil eksport yang boleh dimohon dengan KKM iaitu sijil kesihatan bagi produk makanan dan bahan bersentuhan makanan, sijil penjualan bebas bagi produk makanan dan sijil Non-Genetically Modified Food (Non-GMF). 

Pengeluaran sijil eksport dapat memberi jaminan bahawa produk makanan yang dieksport dari Malaysia adalah selamat dan ini sekaligus dapat meningkatkan permintaan eksport produk makanan dari pelbagai negara.

Jumlah pengeluaran sijil eksport dari tahun 2017 hingga 2020 adalah seperti berikut:

Bilangan sijil yang dikeluarkan/ Tahun

          2017

         2018

         2019

          2020

a)

Sijil Kesihatan

59,736

64,709

65,587

60,253

b)

Sijil Penjualan Bebas

5,771

5,933

6,368

5,720

c)

Sijil Non-Genetically Modified

257

222

212

198

EN