PEWARTAAN PINDAAN PERATURAN

Keterangan
pua_20190624_PUA169.zip
Peraturan - Peraturan Makanan (Pindaan) 2019
pua_20190401_PUA _isotonik drink.zip
pua_20191030_PUA 299_konjac jelly.zip
Keterangan
P.U(A)100 Pindaan CHL.pdf
Keterangan
Peraturan - Peraturan Makanan Pindaan 2018
Keterangan
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.3) 2017
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2017 P.U. (A) 91
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan)(No.2) 2017 P.U (A) 104
Keterangan
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No. 3) 2016
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2016 (Pindaan) 2016
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan)(NO.2) 2016 P.U. (A) 227
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2016- P.U (A) 145
Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (Pindaan) 2016- P.U (A) 146
Keterangan
Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (Pindaan) 2014
Keterangan
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2013 - Memotong Peraturan 396 Iradiasi Makanan
Keterangan
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.3) 2012
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.2) 2012
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2012 (Botol Susu yang Dilarang & Sarang Burung Yang Boleh Dimakan) / Food (Amendment) Regulations 2012 (Prohibited Feeding Bottles & Edible Bird's Nest)
Keterangan
Peraturan-Peraturan Makanan (Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Eksport Ikan dan Keluaran Ikan ke Kesatuan Eropah (Pindaan) 2010
Food (Issuance oh Health Certificate for Export of Fish and Fish Product to The European Union) (Amendment) Regulations 2010
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2010
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.2) 2010
Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (Pindaan) 2010
Keterangan
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.3) 2009
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) (No.2) 2009
Peraturan-Peraturan Makanan (Pindaan) 2009

EN