SERANTA AWAM ATAS TALIAN

SERANTA AWAM ATAS TALIAN 

 

Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bercadang untuk membuat pindaan ke atas Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013.

 

Di Malaysia, kawalan ke atas keselamatan dan kualiti makanan terletak di bawah bidang kuasa KKM. Di bawah Akta Makanan 1983, KKM khususnya Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) bertanggungjawab untuk melindungi orang ramai daripada bahayanya daripada segi kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.

Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013 adalah peraturan yang dibuat di bawah Akta Juruanalisis Makanan 2011 yang bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi penubuhan Majlis Juruanalisis Makanan Malaysia, mengadakan peruntukan bagi pendaftaran orang yang menjalankan amalan sebagai juruanalisis makanan dan mengawal selia amalan juruanalisis makanan serta perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

 

PERKARA

KETERANGAN

TARIKH TUTUP MAKLUMBALAS

Seranta Awam Atas Talian Bil. 1/2019 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 

 

Cadangan draf pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah berkaitan tempoh sahlaku dan fi lesen bagi Air Minuman Berbungkus (AMB), Air Mineral Semulajadi (AMS), Air dari mesin jual air (MJA) dan ais.

Sebelum 7 Mac 2019.

Seranta Awam Atas Talian Bil. 2/2019 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985

 

Cadangan draf pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah berkaitan Peraturan 139A. Konfeksi Jeli.

Sebelum 27 Mac 2019.
Seranta Awam Atas Talian Bil. 3/2019 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985

Cadangan draf pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah berkaitan:

 1. Membenarkan bahan perisa untuk ditambah ke dalam produk teh campuran;
 2. Penyenaraian 2’-Fucosyllactose (2FL) dan Isomaltodextrin (IMD) sebagai nutrien yang dibenarkan untuk ditambah ke dalam makanan; dan
 3. Penyenaraian 2’-FL sebagai Optional Ingredient  dengan nilai maksimum 120mg/100ml dalam susu tepung rumusan kanak-kanak, rumusan bayi dan rumusan susulan.
Sebelum 22 April 2019.
Seranta Awam Atas Talian Bil. 4/2019 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 
 • Cadangan pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah pindaan ke atas Peraturan 161 Ikan berkaling.
 • Cadangan pindaan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 pula adalah:
 1. memasukkan peraturan baru, Peraturan 43A Cleaning of fish for canning; dan
 2. meminda Jadual Keempat dengan memasukkan Peraturan 43A sebagai salah satu peraturan yang boleh dikompaun.
Sebelum 25 Julai 2019

 

Seranta Awam Atas Talian Bil. 5/2019 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013 

Cadangan pindaan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013 adalah melibatkan pindaan dan tambahan baru ke atas peraturan berikut :

 

 1. Permohonan bagi pendaftaran
 2. Permohonan bagi perakuan amalan tahunan
 3. Pembaharuan amalan tahunan
 4. Jawatankuasa Tatatertib
 5. Permohonan pengecualian pendaftaran
Sebelum 25 Ogos 2019
Seranta Awam Atas Talian Bil. 6/2019 Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 

Cadangan pindaan Peraturan-peraturan Makanan 1985 adalah untuk:

i - Meminda Peraturan 361 General Standard for Alcoholic Beverage.

ii- Meminda Peraturan 386A Compounded hard liquir; dan

iii - Memasukkan peraturan baru. Peraturan 386B       Dealcoholised alcoholic beverage.

Sebelum 14 September 2019

 

Selaras dengan komitmen kerajaan untuk memastikan pindaan ini dibuat secara telus dan mengambil kira maklumbalas pihak berkepentingan yang berkaitan, adalah menjadi tanggungjawab BKKM, KKM untuk mengadakan seranta awam atas talian ini.

 

BKKM, KKM menjemput semua pihak berkepentingan yang berkaitan dan mana-mana pihak yang berminat untuk mengambil bahagian dalam proses seranta awam ini dan mengemukakan pandangan serta maklumbalas menggunakan Lampiran A yang disertakan.

 

Semua maklum balas hendaklah dikemukakan melalui surat bertulis secara rasmi / faks / emel ke alamat di bawah :

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma

No 26, Jalan Persiaran Perdana Presint 3

62675 Putrajaya, MALAYSIA 
Tel          : +603-8885 0797 
Faks       : +603-8885 0790 
E-mel    : perundanganbkkm@moh.gov.my

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma

No 26, Jalan Persiaran Perdana Presint 3

62675 Putrajaya, MALAYSIA 
Tel          : +603-8885 0797 
Faks       : +603-8885 0790 
E-mel    : perundanganbkkm@moh.gov.my / mjmm@moh.gov.my

 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi:

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985

Seranta Awam Atas Talian Bagi Draf Pindaan Peraturan-Peraturan Juruanalisis Makanan 2013

Puan Zailina Abdul Majid  (+603- 8885 0797 atau zailina.am@moh.gov.my)

Puan Maria Afiza Omar (+603- 8885 0797 atau maria.afiza@moh.gov.my)

Cik Norshafawati Rosli (+603- 8885 0797 atau norshafawati@moh.gov.my)

Cik Norshafawati Rosli (+603- 8885 0797 atau norshafawati@moh.gov.my)

Cik Irma Mohamad Samsi  (+603- 8885 0797 atau irma@moh.gov.my )

Puan Hadidawati Mahadi (+603- 8885 0797 atau hadidawati@moh.gov.my)

Keterangan
LAMPIRAN 1
Cadangan Pindaan Bagi Seranta Awam Bil.6/2019
Keterangan
Cadangan Pindaan Bagi Seranta Awam Bil.5/2019
LAMPIRAN 1 - MJMM
Keterangan
Cadangan Pindaan Bagi Seranta Awam Bil.4/2019
LAMPIRAN A
Keterangan
Cadangan Pindaan Bagi Seranta Awam Bil.3/2019
LAMPIRAN A.doc
Keterangan
CADANGAN PINDAAN SERANTA AWAM BIL.2_2019
LAMPIRAN A
Keterangan
Cadangan Pindaan Seranta Awam Bil.1/2019
LAMPIRAN A

EN