SERANTA AWAM ATAS TALIAN

×Maklumat dalam halaman ini disediakan dalam versi Bahasa Inggeris sahaja untuk mengekalkan maksud asal. Sekiranya ia diterjemah ke Bahasa Malaysia, maksudnya mungkin berbeza dan lari dari maksud asal

SERANTA AWAM ATAS TALIAN BAGI DRAF PINDAAN

 PERATURAN-PERATURAN MAKANAN 1985

 

 

Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) bercadang untuk membuat pindaan ke atas Peraturan-Peraturan Makanan 1985.

 

Di Malaysia, kawalan ke atas keselamatan dan kualiti makanan terletak di bawah bidang kuasa KKM. Di bawah Akta Makanan 1983, KKM khususnya Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM) bertanggungjawab untuk melindungi orang ramai daripada bahayanya daripada segi kesihatan dan penipuan dalam penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan dan mengenai perkara-perkara yang bersampingan atau berkaitan dengannya.

 

PERKARA

KETERANGAN

TARIKH TUTUP MAKLUMBALAS
Seranta Awam Bil.1/2019

Cadangan draf pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah berkaitan tempoh sahlaku dan fi lesen bagi Air Minuman Berbungkus (AMB), Air Mineral Semulajadi (AMS), Air dari mesin jual air (MJA) dan ais.

Sebelum 7 Mac 2019.

Seranta Awam Bil.2/2019

 

Cadangan draf pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah berkaitan Peraturan 139A. Konfeksi Jeli.

Sebelum 27 Mac 2019.
Seranta Awam Bil.3/2019

Cadangan draf pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah berkaitan:

  1. Membenarkan bahan perisa untuk ditambah ke dalam produk teh campuran;
  2. Penyenaraian 2’-Fucosyllactose (2FL) dan Isomaltodextrin (IMD) sebagai nutrien yang dibenarkan untuk ditambah ke dalam makanan; dan
  3. Penyenaraian 2’-FL sebagai Optional Ingredient  dengan nilai maksimum 120mg/100ml dalam susu tepung rumusan kanak-kanak, rumusan bayi dan rumusan susulan.
Sebelum 22 April 2019.
Seranta Awam Bil.4 / 2019
  • Cadangan pindaan Peraturan-Peraturan Makanan 1985 adalah pindaan ke atas Peraturan 161 Ikan berkaling.
  • Cadangan pindaan Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 pula adalah:
  1. memasukkan peraturan baru, Peraturan 43A Cleaning of fish for canning; dan
  2. meminda Jadual Keempat dengan memasukkan Peraturan 43A sebagai salah satu peraturan yang boleh dikompaun.
Sebelum 25 Julai 2019

 

Selaras dengan komitmen kerajaan untuk memastikan pindaan ini dibuat secara telus dan mengambil kira maklumbalas pihak berkepentingan yang berkaitan, adalah menjadi tanggungjawab BKKM, KKM untuk mengadakan seranta awam atas talian ini.

 

BKKM, KKM menjemput semua pihak berkepentingan yang berkaitan dan mana-mana pihak yang berminat untuk mengambil bahagian dalam proses seranta awam ini dan mengemukakan pandangan serta maklumbalas menggunakan Lampiran A yang disertakan.

 

Semua maklum balas hendaklah dikemukakan melalui surat bertulis secara rasmi / faks / emel ke alamat di bawah :

 

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 
Kementerian Kesihatan Malaysia
Aras 4, Menara Prisma

No 26, Jalan Persiaran Perdana Presint 3

62675 Putrajaya, MALAYSIA 
Tel       : +603-8885 0797 
Faks    : +603-8885 0790 
E-mel  : perundanganbkkm@moh.gov.my

 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi:

 

Puan Zailina Abdul Majid  (+603- 8885 0797 atau zailina.am@moh.gov.my)

Puan Maria Afiza Omar (+603- 8885 0797 atau maria.afiza@moh.gov.my)

Cik Norshafawati Rosli (+603- 8885 0797 atau norshafawati@moh.gov.my)

 

Keterangan
CADANGAN PINDAAN SERANTA AWAM BIL.4_2019.pdf
LAMPIRAN A.doc
Keterangan
CADANGAN PINDAAN SERANTA AWAM BIL.3_2019.pdf
LAMPIRAN A.doc
Keterangan
CADANGAN PINDAAN SERANTA AWAM BIL.1_2019.pdf
LAMPIRAN A.doc
Keterangan
CADANGAN PINDAAN SERANTA AWAM BIL.2_2019.pdf
LAMPIRAN A.doc

EN