SURVEILAN

Berikut adalah fungsi Cawangan Surveilan:

  • Merancang, memantau dan menilai keseluruhan aktiviti program pemantauan dan survellance di peringkat nasional.
  • Menjalankan program pemantauan dan survellance dengan menyelaras kajian yang berhubung dengan keselamatan makanan.
  • Merancang, melaksanakan dan menilai program baru bagi memantapkan lagi aktiviti surveilan keselamatan makanan.
  • Merancang dan menyelaras aktiviti penilaian risiko (risk assesment) keselamatan makanan (adhoc dan terancang).
  • Merancang, melaksanakan dan menilai program baru bagi memantapkan lagi aktiviti surveilan keselamatan makanan dan penilaian risiko.
  • Mengkoordinasi program pemantauan keselamatan makanan dan penilaian risiko dengan agensi lain yang terlibat seperti universiti dan agensi kerajaan yang berkaitan.
  • Menganalisis dan menilai data (trend analysis) serta maklumat dari semua aktiviti pematauan dan surveilan dari pelbagai komoditi.
  • Sebagai sekretariat bagi pelaksanaan Akta Juruanalisis Makanan 2011 bagi pendaftaran juruanalisis makanan di sektor awam dan swasta.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Norzitah binti Abu Khair
Timbalan Pengarah, PTM
Jayaprabha a/p Kumaran
Setiausaha Pejabat
Nurul Hidayati Surawi
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Kasumawaty Sudin
Ketua Penolong Pengarah
Siti Irfah Md. Ishak
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Ani Fadhlina binti Mustaffa
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nurul Neswatul Hasanah binti Noor Azhar
Pegawai Teknologi Makanan
Anis Yasmin binti Ariffin
Pegawai Teknologi Makanan
Pizawati Mohammad
Penolong Pegawai Teknologi Makanan, PPTM
Norashikin binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O)


EN