MAKMAL

Berikut adalah fungsi Cawangan Makmal:

  • Merancang pembangunan makmal makanan di bawah KKM di seluruh negara.
  • Mengawalselia dan menyelaras semua aktiviti dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh semua makmal makanan.
  • Merancang, mengkoordinasi dan membantu dalam latihan semua pegawai teknikal di makmal makanan.
  • Perancangan dan pengurusan untuk makmal makanan serta merancang dan menyelaras program analisis berdasarkan keperluan.
  • Merancang dan menyelaras sIstem kualiti makmal.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Laila Rabaah binti Ahmad Suhaimi
Timbalan Pengarah , PTM
Jayaprabha a/p Kumaran
Setiausaha Pejabat
Hasniza binti Hassan
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Sonia Anak Bigin
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Siti Khairani binti Mhd Abd Kadir
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Siti Fatimah binti Leham
Penolong Pengarah, PTM
Khairul Shazrina binti Noh
Penolong Pegawai Teknologi Makanan PPTM
Hairil Azree bin Ramlee
Penolong Pegawai Teknologi Makanan, PPTM
Lili Suriani binti Hassan
Pembantu Tadbir (P/O)


EN