MAKMAL

Berikut adalah fungsi Cawangan Makmal:

  • Merancang pembangunan makmal makanan di bawah KKM di seluruh negara.
  • Mengawalselia dan menyelaras semua aktiviti dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh semua makmal makanan.
  • Merancang, mengkoordinasi dan membantu dalam latihan semua pegawai teknikal di makmal makanan.
  • Perancangan dan pengurusan untuk makmal makanan serta merancang dan menyelaras program analisis berdasarkan keperluan.
  • Merancang dan menyelaras sIstem kualiti makmal.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Noraini bt Ab Wahab
Timbalan Pengarah (Makmal), PTM
Jayaprabha A/P Kumaran
Setiausaha Pejabat
Nurul Hidayati Surawi
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Sharifah Zatil Aqmar bt. Syed Mustafa
Penolong Pengarah, PTM
Kasumawaty Sudin
Ketua Penolong Pengarah
Khairul Shazrina Binti Noh
Penolong Pegawai Teknologi Makanan PPTM
Hairil Azree Bin Ramlee
Penolong Pegawai Teknologi Makanan, PPTM
Rizaiton bt. Khairuddin
Pembantu Tadbir (P/O)


EN