MAKMAL

Berikut adalah fungsi Cawangan Makmal:

  • Merancang pembangunan makmal makanan di bawah KKM di seluruh negara.
  • Mengawalselia dan menyelaras semua aktiviti dan perkhidmatan yang dibekalkan oleh semua makmal makanan.
  • Merancang, mengkoordinasi dan membantu dalam latihan semua pegawai teknikal di makmal makanan.
  • Perancangan dan pengurusan untuk makmal makanan serta merancang dan menyelaras program analisis berdasarkan keperluan.
  • Merancang dan menyelaras sIstem kualiti makmal.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Noraliza binti Mohd Akhir
Timbalan Pengarah , PTM
Siti Yuslina binti Yaacob
Pembantu Setiausaha Pejabat
Nurul Hidayati Surawi
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Hasniza Binti Hassan
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Siti Khairani Binti Mhd Abd Kadir
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Sharifah Zatil Aqmar bt. Syed Mustafa
Penolong Pengarah, PTM
Khairul Shazrina Binti Noh
Penolong Pegawai Teknologi Makanan PPTM
Hairil Azree Bin Ramlee
Penolong Pegawai Teknologi Makanan, PPTM
Rizaiton bt. Khairuddin
Pembantu Tadbir (P/O)


EN