KOMUNIKASI DAN KEPENGGUNAAN

Berikut adalah fungsi Cawangan Komunikasi Dan Kepengunaan:

  • Merancang dan mengkoordinasi semua aktiviti promosi keselamatan dan kualiti makanan.
  • Menjadi one stop centre bagi menerima dan menyelaras aduan dan pertanyaan berkaitan dengan keselamatan dan kualiti makanan.
  • Memeriksa berita dan mengenal isu keselamatan dan kualiti makanan di dalam akhbar dan media massa.
  • Merancang dan menerbitkan bahan-bahan promosi keselamatan dan kualiti makanan sama ada dalam bentuk poster, pamphlet, leaflet dan lain-lain.
  • Merancang dan mengadakan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mentadbir dan menyelaras laman web, facebook dan twitter rasmi Program Keselamatan dan Kualiti Makanan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Mohd. Khaidir Bin Abd. Hamid
Ketua Cawangan Komunikasi & Kepenggunan, PTM
Mohd. Nurul Haryadie Bin Mazuki
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Laila Binti Muhammad
Penolong Pengarah Kanan
Kosong
Penolong Pengarah
Aimi Hakimah Binti Ali
Penolong Pengarah, PTM
Muhamad Farhan Bin Musa
Penolong Pengarah, PTM ( PSH-IT )
Haryati Binti Md. Yusof
Pembantu Tadbir (P/O)

EN