KOMUNIKASI DAN KEPENGGUNAAN

Berikut adalah fungsi Cawangan Komunikasi Dan Kepengunaan:

  • Merancang dan mengkoordinasi semua aktiviti promosi keselamatan dan kualiti makanan.
  • Menjadi one stop centre bagi menerima dan menyelaras aduan dan pertanyaan berkaitan dengan keselamatan dan kualiti makanan.
  • Memeriksa berita dan mengenal isu keselamatan dan kualiti makanan di dalam akhbar dan media massa.
  • Merancang dan menerbitkan bahan-bahan promosi keselamatan dan kualiti makanan sama ada dalam bentuk poster, pamphlet, leaflet dan lain-lain.
  • Merancang dan mengadakan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mentadbir dan menyelaras laman web, facebook dan twitter rasmi Program Keselamatan dan Kualiti Makanan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Mohd. Khaidir Bin Abd. Hamid
Ketua Cawangan Komunikasi & Kepenggunan, PTM
Mohd. Nurul Haryadie Mazuki
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Laila Binti Muhammad
Penolong Pengarah Kanan
Kosong
Penolong Pengarah
Aimi Hakimah bt. Ali
Penolong Pengarah, PTM
Muhamad Farhan B Musa
Pegawai Teknologi Maklumat ( PSH )
Haryati Md. Yusof
Pembantu Tadbir (P/O)

EN