KOMUNIKASI DAN KEPENGGUNAAN

Berikut adalah fungsi Cawangan Komunikasi Dan Kepengunaan:

  • Merancang dan mengkoordinasi semua aktiviti promosi keselamatan dan kualiti makanan.
  • Menjadi one stop centre bagi menerima dan menyelaras aduan dan pertanyaan berkaitan dengan keselamatan dan kualiti makanan.
  • Memeriksa berita dan mengenal isu keselamatan dan kualiti makanan di dalam akhbar dan media massa.
  • Merancang dan menerbitkan bahan-bahan promosi keselamatan dan kualiti makanan sama ada dalam bentuk poster, pamphlet, leaflet dan lain-lain.
  • Merancang dan mengadakan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mentadbir dan menyelaras laman web, facebook dan twitter rasmi Program Keselamatan dan Kualiti Makanan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Mohd. Khaidir bin Abd. Hamid
Ketua Cawangan Komunikasi & Kepenggunan, PTM
Azlina binti Abdul Aziz
Penolong Pengarah Kanan
Khairatun Hisan binti Ismail
Penolong Pengarah, PTM
Hanani binti Abdul Hadi
Pegawai Teknologi Makanan
Mohamad Fathinaim bin Mohd Suhaimi
Pegawai Penerangan (Pendidikan Kesihatan)
Azrul Fazli bin Md Azmi
Pembantu Tadbir (P/O)

EN