KOMUNIKASI DAN KEPENGGUNAAN

Berikut adalah fungsi Cawangan Komunikasi Dan Kepengunaan:

  • Merancang dan mengkoordinasi semua aktiviti promosi keselamatan dan kualiti makanan.
  • Menjadi one stop centre bagi menerima dan menyelaras aduan dan pertanyaan berkaitan dengan keselamatan dan kualiti makanan.
  • Memeriksa berita dan mengenal isu keselamatan dan kualiti makanan di dalam akhbar dan media massa.
  • Merancang dan menerbitkan bahan-bahan promosi keselamatan dan kualiti makanan sama ada dalam bentuk poster, pamphlet, leaflet dan lain-lain.
  • Merancang dan mengadakan aktiviti keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mentadbir dan menyelaras laman web, facebook dan twitter rasmi Program Keselamatan dan Kualiti Makanan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Mohd. Khaidir Bin Abd. Hamid
Ketua Cawangan Komunikasi & Kepenggunan, PTM
Mohd. Nurul Haryadie Bin Mazuki
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Laila Binti Muhammad
Penolong Pengarah Kanan
Kosong
Penolong Pengarah
Aimi Hakimah Binti Ali
Penolong Pengarah, PTM
Kosong
Penolong Pengarah, PTM ( PSH-IT )
Haryati Binti Md. Yusof
Pembantu Tadbir (P/O)

EN