INDUSTRI DOMESTIK

Berikut adalah fungsi Cawangan Industri Domestik:

 • Merancang, memantau dan menilai aktiviti pembangunan industri makanan
 • Menyediakan prosedur dan garis panduan aktiviti industri makanan di peringkat domestik.
 • Melaksanakan aktiviti perlesenan ais serta perlesenan punca air minuman berbungkus, air mineral semulajadi.
 • Urusetia mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Air Minum yang dianggotai oleh pelbagai agensi.
 • Memposes dan mengeluarkan lessen bagi pelesenan ais serta perlesenan punca air minuman berbungkus, air mineral semulajadi.
 • Membangunkan dan mengemaskini garis panduan berkaitan serta perlesenan punca air minuman berbungkus, air mineral semulajadi.
 • Melaksana kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.
 • Mengenalpasti komoditi makanan spesifik bagi melaksanakan kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan mengikut keutamaan.
 • Merangka insentif kepada industri makanan yang memenuhi keperluan kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.
 • Membangunkan garis panduan yang berkaitan bagi melaksanakan kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.
 • Mengadakan kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan yang terlibat dalam kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Noraliza binti Mohd Akhir
Timbalan Pengarah , PTM
Shanmugam A/L Supramanium
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Muhammad Muhayudeen Musa
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Faiza Binti Ismail
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Afaf Ruhi Abdul Fattah
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Aainaa Mastura binti Abu Bakar
Penolong Pengarah, PTM
Mohd. Shahrul Nizam Mah Hassan
Penolong Pengarah, PTM
Subashini A/P Pallianysamy
Penolong Pengarah, PTM
Azman Bin Abdul Rahman
Penolong Pengarah, PTM
Teh Fuziana binti Amiruddin
Penolong Pengarah, PTM
Siti Syahraini bt. Mahamed Rusdi
Penolong Pengarah, PTM
Siti Yuslina binti Yaacob
Pembantu Setiausaha Pejabat
Datin Nurizan binti Ibrahim
Pembantu tadbir
Rohaizal Azwira Roslan
Pembantu Tadbir (P/O)
Kosong
Pembantu Tadbir

EN