INDUSTRI DOMESTIK

Berikut adalah fungsi Cawangan Industri Domestik:

 • Merancang, memantau dan menilai aktiviti pembangunan industri makanan
 • Menyediakan prosedur dan garis panduan aktiviti industri makanan di peringkat domestik.
 • Melaksanakan aktiviti perlesenan ais serta perlesenan punca air minuman berbungkus, air mineral semulajadi.
 • Urusetia mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Air Minum yang dianggotai oleh pelbagai agensi.
 • Memposes dan mengeluarkan lessen bagi pelesenan ais serta perlesenan punca air minuman berbungkus, air mineral semulajadi.
 • Membangunkan dan mengemaskini garis panduan berkaitan serta perlesenan punca air minuman berbungkus, air mineral semulajadi.
 • Melaksana kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.
 • Mengenalpasti komoditi makanan spesifik bagi melaksanakan kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan mengikut keutamaan.
 • Merangka insentif kepada industri makanan yang memenuhi keperluan kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.
 • Membangunkan garis panduan yang berkaitan bagi melaksanakan kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.
 • Mengadakan kerjasama strategik dengan pihak berkepentingan yang terlibat dalam kawalan keselamatan makanan di sepanjang rantaian bekalan makanan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Tosiah binti Abdullah
Timbalan Pengarah, PTM
Haniza Ayu binti Ahmad
Setiausaha Pejabat
Shanmugam a/l Supramaniam
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Nor Ismawan binti Othman
Ketua Penolong Pengarah (PTM)
Faiza binti Ismail
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Khairunnisa binti Che Omar
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Amira Syazwani binti Ab Ghafar
Penolong Pegarah PTM
Afaf Ruhi Abdul Fattah
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Aimi Syahirah binti Shokarny
Penolong Pengarah, PTM
Ts. Mazliza binti Ramli
Penolong Pengarah Kanan
Siti Syahraini binti Mahamed Rusdi
Penolong Pengarah, PTM
Teh Fuziana binti Amiruddin
Penolong Pengarah, PTM
Rohaizal Azwira Roslan
Pembantu Tadbir (P/O)
Suriah binti Yusof
Pembantu Tadbir (P/O)

EN