IMPORT

Berikut adalah fungsi untuk Cawangan Import: 

  • Merancang dan menilai system kawalan import sedia ada di pintu masuk.
  • Meningkatkan sistem kawalan import sedia ada di pintu masuk.
  • Merancang pematuhan import makanan melalui kerjasama dengan pihak berkuasa kompeten negara pengeksport.
  • Merancang kawalan import bahan bersentuhan makanan.
  • Merancang, menyelaras dan menilai aktiviti penguatkuasaan perundangan terhadap makanan import di pintu masuk.
  • Menyediakan prosedur dan garis panduan penguatkuasaan untuk makanan import
  • Memantau tahap kepatuhan terhadap perundangan makanan bagi makanan import.
  • Memberi kebenaran / kelulusan mengimport bagi produk-produk berisiko tinggi.
  • Menyelaras aktiviti pendakwaan yang melibatkan makanan import.

EN