POLISI DAN PEMBANGUNAN

  • Merancang dan membangunkan dasar keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mengkaji dan menyediakan maklumbalas teknikal peringkat tertinggi.
  • Menyediakan rancangan tahunan dan pelan strategik keselamatan makanan negara
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan organisasi..
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan modal insan.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha-usaha penambahbaikan kepada organisasi dan kualiti.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha bagi peningkatan keutuhan organisasi.
  • Urusetia Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan (MKMPK).
  • Memantau dan menilai perkembangan ke atas Pelan Tindakan Keselamatan Makanan Kebangsaan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Kosong
Timbalan Pengarah (Polisi dan Pembangunan), PTM
Hamanyza Ab. Halim
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Kosong
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Masnita Binti Talib
Ketua Penolong Pengarah, PTM (IT)
Siti Asah Md. Ali
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Siti Noorhuda binti Musa
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Ruzana bt. Mohammad Saad
Penolong Pengarah Kanan, PTM (IT)
Kosong
Pegawai Teknologi Maklumat
Hanani Abdul Hadi
Penolong Pengarah, PTM
Faridah Osman
Penolong Pengarah, PTM
Ani Fadhlina Mustaffa
Penolong Pengarah, PTM
Ayeesha bt. Ahmad Mustaza
Penolong Pengarah, PTM
Rashid Mal Nurumal
Penolong Pengarah, PTM (IT)
Afidah Binti Abd Rahman
Penolong Pegawai Teknologi Makanan, PPTM
Azizi Bin Harun
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, PPTM (IT)
Kosong
Setiausaha Pejabat
Roslan b. Ismail
Pembantu Tadbir (P/O)
Mohd Hafiz bin Abd Majid
Pembantu tadbir

EN