POLISI DAN PEMBANGUNAN

  • Merancang dan membangunkan dasar keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mengkaji dan menyediakan maklumbalas teknikal peringkat tertinggi.
  • Menyediakan rancangan tahunan dan pelan strategik keselamatan makanan negara
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan organisasi..
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan modal insan.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha-usaha penambahbaikan kepada organisasi dan kualiti.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha bagi peningkatan keutuhan organisasi.
  • Urusetia Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan (MKMPK).
  • Memantau dan menilai perkembangan ke atas Pelan Tindakan Keselamatan Makanan Kebangsaan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Noraini Binti Abdul Wahab
Timbalan Pengarah, PTM
Nurrul Sazlin binti Mohd Shah
Setiausaha Pejabat
Hamanyza Ab. Halim
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Maria Afiza Binti Omar
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Faridah Binti Osman
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nur Ain Binti Zulkaflin
Penolong Pengarah, PTM
Nor Ismawan binti othman
Ketua Penolong Pengarah (PTM)
Aziatul Nureen Binti Abdul Aziz
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Masnita Binti Talib
Ketua Penolong Pengarah, PTM (IT)
Siti Athirah binti Saharudin
Penolong Pegarah Kanan (IT)PTM
Kosong
Penolong Pengarah, PTM (IT)
Hasnita Binti Mat Zan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PPTM (IT)
Abdul Hadi Bin Ismail
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Siti Asah Md. Ali
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Umi Ruzzana binti Mat Yamin
Penolong Pegawai Teknologi Makanan
Norhaniza Binti Yusoff
Pembantu Tadbir (P/O)
Mohd Hafiz bin Abd Majid
Pembantu Tadbir (P/O)

EN