POLISI DAN PEMBANGUNAN

  • Merancang dan membangunkan dasar keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mengkaji dan menyediakan maklumbalas teknikal peringkat tertinggi.
  • Menyediakan rancangan tahunan dan pelan strategik keselamatan makanan negara
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan organisasi..
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan modal insan.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha-usaha penambahbaikan kepada organisasi dan kualiti.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha bagi peningkatan keutuhan organisasi.
  • Urusetia Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan (MKMPK).
  • Memantau dan menilai perkembangan ke atas Pelan Tindakan Keselamatan Makanan Kebangsaan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Hamanyza Ab. Halim
Timbalan Pengarah, PTM
Nurrul Sazlin binti Mohd Shah
Setiausaha Pejabat
Abdul Hadi bin Ismail
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Norhayati binti Abdullah
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Masnita binti Talib
Ketua Penolong Pengarah, PTM (IT)
Maria Afiza binti Omar
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Faridah binti Osman
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nur Ain binti Zulkaflin
Penolong Pengarah, PTM
Aziatul Nureen binti Abdul Aziz
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Siti Asah binti Md. Ali
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Siti Athirah binti Saharudin
Penolong Pegarah Kanan, PTM (IT)
Arifuddin bin Bakri
Penolong Pengarah, PTM (IT)
Hasnita binti Mat Zan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat PPTM (IT)
Umi Ruzzana binti Mat Yamin
Penolong Pegawai Teknologi Makanan
Norhaniza binti Yusoff
Pembantu Tadbir (P/O)
Noor Haszlina binti Rahmad
Pembantu Tadbir (P/O)

EN