POLISI DAN PEMBANGUNAN

  • Merancang dan membangunkan dasar keselamatan dan kualiti makanan.
  • Mengkaji dan menyediakan maklumbalas teknikal peringkat tertinggi.
  • Menyediakan rancangan tahunan dan pelan strategik keselamatan makanan negara
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan organisasi..
  • Mengkaji dan membangunkan keperluan modal insan.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha-usaha penambahbaikan kepada organisasi dan kualiti.
  • Mengkaji dan membangunkan usaha bagi peningkatan keutuhan organisasi.
  • Urusetia Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan (MKMPK).
  • Memantau dan menilai perkembangan ke atas Pelan Tindakan Keselamatan Makanan Kebangsaan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Tosiah Abdullah
Timbalan Pengarah, PTM
Hamanyza Ab. Halim
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Masnita Binti Talib
Ketua Penolong Pengarah, PTM (IT)
Siti Asah Md. Ali
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Siti Noorhuda binti Musa
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Faridah Osman
Penolong Pengarah, PTM
Ani Fadhlina Mustaffa
Penolong Pengarah, PTM
Ayeesha bt. Ahmad Mustaza
Penolong Pengarah, PTM
Muhammad Dzulkhairi b. Suliman
Pegawai Teknologi Makanan
Rashid Mal Bin Nurumal
Penolong Pengarah, PTM (IT)
Khairul Shazrina binti Noh
Penolong Pegawai Teknologi Makanan, PPTM
Azizi bin Harun
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, PPTM (IT)
Haniza Ayu Binti Ahmad
Setiausaha Pejabat
Norhaniza Binti Yusoff
Pembantu Tadbir (P/O)
Mohd Hafiz bin Abd Majid
Pembantu Tadbir (P/O)

EN