PERATURAN-PERATURAN MAKANAN (PENGELUARAN SIJIL KESIHATAN BAGI EKSPORT IKAN DAN HASILAN IKAN KE KESATUAN EROPAH) 2009

Penafian / Disclaimer:

Peraturan-Peraturan Makanan yang terdapat di laman web ini adalah sebagai rujukan umum kepada pengguna dan bukan untuk rujukan kes mahkamah.

BKKM tidak bertanggungjawab sekiranya terdapat kesilapan atau perbezaan fakta dalam Peraturan-Peraturan Makanan di laman web ini. Pengguna dinasihatkan merujuk buku Peraturan-Peraturan Makanan versi terkini yang terdapat di pasaran.  

Walau apapun, pihak pentadbir laman web ini berusaha untuk memastikan versi Peraturan-Peraturan Makanan di laman web adalah yang terkini. Sekiranya tuan-puan mempunyai maklumbalas berkaitan, sila email ke maria.afiza@moh.gov.my .Akta Makanan 1983 adalah sebahagian daripada undang-undang Malaysia dibawah Akta 281 yang berfungsi untuk melindungi orang ramai terhadap bahayanya disegi kesihatan dan penipuan pada penyediaan, penjualan dan penggunaan makanan.

Seksyen 34(1) Akta Makanan 1983 menyatakan Menteri Kesihatan boleh membuat peraturan-peraturan bagi melaksanakan peruntukan-peruntukan Akta ini.

 

 

 


EN