STANDARD DAN CODEX

Berikut adalah fungsi Cawangan Standard dan Codex:

  • Membangunkan pengkalan data produk.
  • Membangun dan mengeluarkan garispanduan pelabelan makanan.
  • Membangun dan mengeluarkan peraturan-peraturan makanan, syor bungkusan makanan dari pencemaran radiasi dan sebagainya.
  • Membangun dan menyediakan standard yang digunakan untuk semua produk.
  • Malaysia sebagai ahli Codex Allimentarius Commission.
  • Malaysia memainkan peranan lead role dalam aktivti codex di Negara membangun.
  • Sebagai Center of excellence in ASEAN.
  • Urusetia persidangan atau konferen di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
  • Hubungan antarabangsa berkaitan keselamatan makanan.
  • Pengerusi, tuan rumah dan sekretariat Codex Committee on Fats and Oils (CCFO).

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Faridah binti Malik Shaari
Timbalan Pengarah, PTM
Raja Syaharizan binti Raja Shah Malik
Pembantu Setiausaha Pejabat
Siti Munirah W. Jusoh @ Kamal
Ketua Penolong Pengarah Kanan, PTM
Ruhana Abdul Latif
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Shazlina binti Mohd Zaini
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Norlida binti Zulkafly
Ketua Penolong Pengarah, PSP
Nurul Syuhada binti Mohamad Basri
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nor Fadzilah binti Abd Kahar
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nabila binti Ab. Rahman
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nor Nabihah binti Ab Rahman
Penolong Pengarah Pengarah, PTM
Rabiatula'adabiah binti Hashim
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nor Azmina binti Mamat @ Muhammad
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nur Liyana binti Mohamad Nizar
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nurul Hidayati binti Mohd Nasir
Penolong Pengarah Kanan, PSP
Nurfareeza binti Hj. Ngatiman
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Siti Jubaidah binti Mohamad
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Ayeesha binti Ahmad Mustaza
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Rodiyah binti Mohamed
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nurul Emilia binti Abd Karim
Penolong Pengarah, PTM
Atiqah Jalila binti Jusoh
Penolong Pengarah, PTM
Sakhiah binti Md. Yusof
Penolong Pengarah
Norazlinda binti Zainal Abidin
Penolong Pengarah, PSP
Pushpa Valli a/p Nadarajah
Pembantu Tadbir (P/O)
Nor Adriyati binti Musbah
Pembantu Tadbir (P/O)
Aliffah Salwana binti Hilmi
Pembantu Tadbir (P/O)

EN