STANDARD DAN CODEX

Berikut adalah fungsi Cawangan Standard dan Codex:

  • Membangunkan pengkalan data produk.
  • Membangun dan mengeluarkan garispanduan pelabelan makanan.
  • Membangun dan mengeluarkan peraturan-peraturan makanan, syor bungkusan makanan dari pencemaran radiasi dan sebagainya.
  • Membangun dan menyediakan standard yang digunakan untuk semua produk.
  • Malaysia sebagai ahli Codex Allimentarius Commission.
  • Malaysia memainkan peranan lead role dalam aktivti codex di Negara membangun.
  • Sebagai Center of excellence in ASEAN.
  • Urusetia persidangan atau konferen di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
  • Hubungan antarabangsa berkaitan keselamatan makanan.
  • Pengerusi, tuan rumah dan sekretariat Codex Committee on Fats and Oils (CCFO).

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Noor Ul-Aziha binti Muhammad
Penolong Pengarah Kanan
Zailina Binti Abdul Majid
Timbalan Pengarah, PTM
Fardilah binti Mohd Basri
Setiausaha Pejabat
Zawiyah Binti Sharif
Ketua Penolong Pengarah Kanan
Ruhana Abdul Latif
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Norlida Binti Zulkafly
Ketua Penolong Pengarah,PTM
Shazlina Binti Mohd. Zaini
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Nurul Hidayati Mohd. Nasir
Penolong Pengarah Kanan, PSP
Rabiatula'adabiah Hashim
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Nuraini bt Ghaifullah
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Siti Jubaidah Binti Mohamad
Penolong Pengarah Kanan,PTM
Noryanti Binti Rahmat
Penolong Pengarah Kanan,PTM
Nor Fadzilah Binti Abd Kahar
Penolong Pengarah Kanan,PTM
Nuurul Hidayah Sharipan
Penolong Pengarah Kanan,PTM
Nur Liyana Binti Mohamad Nizar
Penolong Pengarah Kanan,PTM
Nurul Syuhada Binti Mohamad Basri
Penolong Pengarah Kanan,PTM
Nor Azmina Mamat @ Muhammad
Penolong Pengarah, PTM
Nabila binti Ab.Rahman
Pegawai Teknologi Makanan
Nor Nabihah binti Ab Rahman
Penolong Pengarah, PTM
Norshafawati Binti Rosli
Penolong Pengarah, PTM
Siti Fatimah Binti Leham
Penolong Pengarah, PTM
Nurul Emilia Binti Abd Karim
Penolong Pengarah, PTM
Norazlinda bt. Zainal Abidin
Penolong Pengarah, PSP
Sakhiah bt. Md. Yusof
Penolong Pengarah
Noor Akmaliah Ahmad Fuzi
Pembantu Tadbir (P/O)
Puspa Valli a/p Nadarajah
Pembantu Tadbir (P/O)
Aliffah Salwana Binti Hilmi
Pembantu Tadbir (P/O)

EN