PENDAFTARAN JURUANALISIS MAKANAN & PERAKUAN AMALAN TAHUNAN

Pendaftaran Juruanalisis Makanan

Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan hendaklah dibuat secara online di Food Analyst Registration Information System of Malaysia (FARIS)

Permohonan Perakuan Amalan Tahunan

Juruanalisis Makanan Berdaftar boleh membuat permohonan Perakuan Amalan Tahunan dengan menggunakan Borang D – Permohonan Bagi Perakuan Amalan Tahunan yang boleh dimuat turun di laman web FARIS.

Muat turun (format pdf):

Permohonan Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan

Juruanalisis Makanan Berdaftar boleh membuat permohonan pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan dengan menggunakan Borang F – Permohonan Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan selewat-lewatnya pada 1 Disember setiap tahun. Bagi permohonan pembaharuan yang lewat dibuat selepas 1 Disember, permohonan hendaklah dibuat dengan mengemukakan Borang G – Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan Dengan Caj Lewat.

Semua borang boleh dimuat turun di laman FARIS.

Muat turun (format PDF):

Keterangan
Panduan Ringkas Pendaftaran Juruanalisis Makanan
Carta Alir Proses Permohonan Pendaftaran Juruanalisis Makanan
Panduan Ringkas Perakuan Amalan Tahunan
Carta Alir Proses Permohonan Perakuan Amalan Tahunan
Panduan Ringkas Permohonan Pembaharuan Perakuan Amalan Tahunan
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN