UNIT PENGURUSAN

Berikut adalah fungsi Unit Pengurusan:

  • Urusan hal-hal pentadbiran:
    • Hal-hal pentadbiran termasuk tatatertib, sistem fail termasuk urusan bilik fail, kad perakam waktu. Tugas Pembantu Tadbir Kesetiausahaan.
  • Urusan hal-hal kewangan:
    • Menyediakan anggaran belanja mengurus, Dasar Baru / One-Off, perjanjian program, e-SPKB bagi BKKM, perolehan/pembelian alat tulis dan kelengkapan pejabat termasuk mengawal stok dan inventori pejabat.
  • Urusan penerangan:
    • Bertanggungjawab di meja hadapan, urusan keratan akhbar berkaitan keselamatan makanan, urusan aduan pengguna

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Ani Suraya binti Hassan
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Amelia Natasya binti Dato' A Rahman
Penolong Pegawai Tadbir
Bushra binti Hassan
Pembantu Tadbir Kanan (P/O)
Fazilah Alawiyah binti Abd Rahim
Pembantu Tadbir (P/O)
Melissa Mer Amanullah Khan
Pembantu Tadbir (P/O)
Zamri Bin Ahmad
Pembantu Tadbir (P/O)
Yusmi Syazani Binti Mohd Idrus
Pembantu Tadbir (P/O)
Norsuriadah Binti Mohd
Pembantu Tadbir (P/O)
Saleha Binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O)
Siti Rohani Musilim
Pembantu Tadbir (P/O)
Mohd Khairun Muzammil bin Muhliden
Pembantu Tadbir (Kew)
Hasnida binti Ab Wahid
Pembantu Tadbir (Kew)
Lizawati Ramli
Pembantu Operasi
Mohd. Roslan Abdullah
Pembantu Operasi
Mohamad Fairus bin Md Said
Pemandu Kenderaan
Azhar bin Hasib
Pemandu Kenderaan
Mohd. Rashidi Zainal
Pemandu Kenderaan
Mohamad Nizam Ibnohajar
Pemandu Kenderaan
Ridzuan Mohamed Sari
Pekerja Awam


EN