UNIT PENGURUSAN

Berikut adalah fungsi Unit Pengurusan:

  • Urusan hal-hal pentadbiran:
    • Hal-hal pentadbiran termasuk tatatertib, sistem fail termasuk urusan bilik fail, kad perakam waktu. Tugas Pembantu Tadbir Kesetiausahaan.
  • Urusan hal-hal kewangan:
    • Menyediakan anggaran belanja mengurus, Dasar Baru / One-Off, perjanjian program, e-SPKB bagi BKKM, perolehan/pembelian alat tulis dan kelengkapan pejabat termasuk mengawal stok dan inventori pejabat.
  • Urusan penerangan:
    • Bertanggungjawab di meja hadapan, urusan keratan akhbar berkaitan keselamatan makanan, urusan aduan pengguna

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Ani Suraya binti Hassan
Penolong Pegawai Tadbir Kanan
Siti Norasilah binti Mohayas
Penolong Pegawai Tadbir
Nurul Jumaah binti Muhammad Hussney
Pembantu Tadbir Kanan
Ahmad Khairul Anwar Ahmad Rusman
Pembantu Tadbir (P/O)
Fazilah Alawiyah binti Abd Rahim
Pembantu Tadbir, PT
Hasnida binti Abd Wahid
Pembantu Tadbir
Mohd Khairun Muzammil bin Muhliden
Pembantu Tadbir
Saleha Binti Ismail
Pembantu Tadbir, N19
Siti Rohani Muslim
Pembantu Tadbir (P/O)
Kosong
Pembantu Tadbir (P/O)
Norashikin binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O)
Lizawati Ramli
Pembantu Am Pejabat
Mohd. Roslan Abdullah
Pembantu Am Pejabat
Azhar bin Hasib
Pemandu
Mohd Zaidi b. Mohamad
Pemandu
Jafri Sidek
Pemandu Kenderaan
Mohd. Rashidi Zainal
Pemandu Kenderaan
Ridzuan Mohamed Sari
Pekerja Awam
Mohamad Nizam Ibnohajar
Pemandu Kenderaan


EN