GARIS PANDUAN DAN KURSUS JURUAUDIT SKIM PENSIJILAN KKM

Garis Panduan

Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)  telah menerbitkan Garis panduan Pelantikan dan Penilaian Kompetensi Juruaudit PJKM bagi memastikan Juruaudit PJKM KKM dijalankan secara sistematik dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Kursus Juruaudit Program Jaminan Keselamatan Makanan Kepada Pegawai Teknologi Makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia

Program Keselamatan dan Kualiti Makanan (PKKM), Kementerian Kesihatan Malaysia akan menganjurkan siri Kursus Program Jaminan Keselamatan Makanan (HACCP dan GMP). 

 

Muat turun garis panduan dan maklumat kursus di bawah:

Keterangan
Garis Panduan Pelantikan Juruaudit PJKM_pindaan Disember 2020
Surat Garis Panduan
Buku Log Juruaudit - pindaan Januari 2018
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN