PELAN TINDAKAN KESELAMATAN MAKANAN KEBANGSAAN 2010-2020

Pengenalan

Dokumen ini mengandungi pelan tindakan pengurusan keselamatan makanan di Malaysia. Pelan tindakan ini telah dihasilkan dengan usahasama pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dengan keselamatan makanan. Pelan tindakan ini menerangkan dengan lebih jelas mengenai peranan setiap pihak berkepentingan dan tindakan yang perlu dijalankan. Ia membolehkan Dasar Keselamatan Makanan Kebangsaan dilaksanakan secara lebih teratur dan bersepadu.

Kejayaan pelan tindakan ini adalah bergantung kepada sokongan dan kerjasama yang diberikan oleh agensi-agensi dan pihak berkepentingan yang terlibat dalam keselamatan makanan. Majlis Keselamatan Makanan dan Pemakanan Kebangsaan mengalu-alukan sokongan dan penglibatan padu dari semua pihak berkepentingan bagi melaksanakan pelan tindakan ini.

Ringkasan Eksekutif

 • Latarbelakang
 • Kawalan Hasil Pertanian
 • Kawalan Ternakan dan Hasil Ternakan
 • Kawalan Ikan dan Hasil Ikan
 • Kawalan Aditif Makanan
 • Kawalan Makanan Bertujuan Khas dan Kawalan Makanan Proses
 • Kawalan Perkhidmatan Makanan dan Industri Makanan
 • Aktiviti Sokongan Makmal
 • Aktiviti Sokongan ICT
 • Kesimpulan

Pelan Tindakan 2010 – 2020

 • Jenis Makanan: Hasil Pertanian
 • Jenis Makanan: Ternakan dan Hasil Ternakan
 • Jenis Makanan: Ikan dan Hasilan Ikan
 • Jenis Makanan: Aditif Makanan
 • Jenis Makanan: Makanan Bertujuan Khas
 • Jenis Makanan: Other Processed Foods
 • Sokongan I: Makmal
 • Sokongan II: Teknologi Maklumat (ICT)
 • Sokongan III: Sumber Manusia dan Pembangunan Kapasiti
 • Sokongan IV: Data Collection and Dissemination
 • Sokongan V: Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
 • Sokongan VI: Promosi Keselamatan Makanan
 • Sokongan VII:Kerjasama Antara Agensi
 • Sokongan VIII:Penerimaan Produk dan Pasaran (Market Access)
 • Industri Makanan dan Perkhidmatan
   

Muat turun Pelan Tindakan Keselamatan Makanan 2010-2020:

Keterangan
Pelan Tindakan Keselamatan Makanan Kebangsaan 2010-2020
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN