PRE-MARKET APPROVAL

Berikut adalah fungsi Cawangan Pre-Market Approval

 • Membangunkan sistem pre-market approval.
 • Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan sistem pre-market approval.
 • Menyediakan dan mengemaskini garis panduan mengenai keperluan pre-market approval.
 • Melaksanakan skim jaminan kualiti dan keselamatan makanan bagi membantu industri makanan untuk mengeluarkan produk yang mampu berdaya saing di pasaran antarabangsa.
 • Melaksana dan menilai pencapaian skim pensijilan Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan Good Manufacturing Practice (GMP).
 • Memberi khidmat nasihat kepada pihak industri mengenai sistem jaminan keselamatan makanan.
 • Merancang, menjalankan serta memantau dan menilai perkhidmatan makanan yang disediakan.
 • Mengiktiraf Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM).
 • Menjalankan aktiviti-aktiviti audit terhadap syarikat yang memohon pensijilan-pensijilan berikut di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM)
  • Audit Preliminary / Pematuhan / Pembaharuan Sijil terhadap syarikat yang memohon Pensijilan Sistem Hazard Analysis and Critical Control Point.
  • Audit Pematuhan dan Pembaharuan Sijil terhadap syarikat yang memohon Pensijilan Good Manufacturing Practice

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @moh.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Noorhaliza binti Asari
Timbalan Pengarah , PTM
Siti Yuslina binti Yaacob
Pembantu Setiausaha Pejabat
Mas Imelia binti Mohd Khalid
Ketua Penolong Pengarah, PTM
Nur Anis binti Mohd Sani
Ketua Penolong Pengarah, PTM
S. Govindasamy a/l G. Subramaniam
Ketua Penolong Pengarah
Noranizah binti Rosli
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Noranida binti Adam
Penolong Pengarah, PTM
Ahmad Fahmi bin Abdul Kadir
Pegawai Teknologi Makanan
Sharifah Zatil Aqmar binti Syed Mustafa
Penolong Pengarah, PTM
Norliza binti Ismail
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Norhidayah Md Sahray
Penolong Pengarah, PTM
Rodiyah binti Mohamed
Penolong Pengarah Kanan, PTM
Aimi Hakimah binti Ali
Penolong Pengarah, PTM
Norina binti Mohamad
Penolong Pengarah, PTM
Mohd Hazlami bin Ab Karim
Penolong Pengarah, PTM
Mohd Hafiz bin Saidin
Penolong Pegawai Teknologi Makanan
Siti Farhana binti Jama'an
Pembantu Tadbir (P/O)
Md Nuruddin bin Nawawi
Pembantu Tadbir (P/O)
Rabia'tul Adawiyah binti Ismail
Pembantu Tadbir (P/O)

EN