KAEDAH MEMOHON

Akreditasi Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM)

  1. Permohonan dikemukakan melalui sistem FoHTIS iaitu http://fosimdomestic.moh.gov.my
  2. Dokumen sokongan dihantar kepada cawangan BKKM di Jabatan Kesihatan Negeri berhampiran

Kursus Wajib Tenaga Pengajar

  1. Rujuk jadual permohonan kursus di Pautan Pantas
  2. Permohonan dikemukakan melalui sistem FoHTIS iaitu http://fosimdomestic.moh.gov.my
  3. Dokumen sokongan dihantar kepada Ibu Pejabat BKKM di Putrajaya

Pengiktirafan Tenaga Pengajar

  1. Permohonan dikemukakan melalui sistem FoHTIS iaitu http://fosimdomestic.moh.gov.my
  2. Dokumen sokongan dihantar kepada Ibu Pejabat BKKM di Putrajaya

EN