KAEDAH MEMOHON

Akreditasi Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM)

  1. Permohonan dikemukakan melalui sistem FoSIM iaitu https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home

Kursus Wajib Tenaga Pengajar

  1. Rujuk jadual permohonan kursus di Pautan Pantas
  2. Permohonan dikemukakan melalui sistem FoSIM iaitu https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home

Pengiktirafan Tenaga Pengajar

  1. Permohonan dikemukakan melalui sistem FoSIM iaitu https://fosim.moh.gov.my/fssm/public/home

EN