PROGRAM LATIHAN PENGENDALI MAKANAN

Tahap kebersihan premis makanan yang tidak memuaskan serta meningkatnya laporan kejadian keracunan makanan telah mendorong KKM untuk meningkatkan lagi latihan kepada pengendali makanan. Ini juga disokong dengan Malaysia menjadi tuan rumah kepada Sukan Komanwel 1998 pada bulan September 1998, di mana imej negara di mata dunia perlu dijaga.

Berdasarkan faktor dan beban kerja yang ditanggung, latihan pengendali makanan telah diswastakan dan dikendalikan secara lebih sistematik oleh tenaga pengajar yang diiktiraf.

Kementerian Kesihatan telah melancarkan Program Latihan Pengendali Makanan (LPM) pada tahun 1996 dengan mengiktiraf institusi swasta bagi menjalankan kursus asas dalam aspek kebersihan dan pengendalian makanan. Objektif Program ini ialah untuk memberi pendedahan dan kesedaran kepada semua pengendali makanan mengenai aspek-aspek kebersihan dan keselamatan makanan, diri pengendali dan premis makanan dan seterusnya bagi mengurangkan kejadian keracunan makanan di seluruh negara.

Menerusi program ini modul latihan yang seragam untuk semua pengusaha dan pengendali makanan telah diwujudkan. Sesi latihan ini dikendalikan oleh Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) yang diiktiraf oleh KKM di seluruh negara. Semua tenaga pengajar perlu menghadiri dan lulus penilaian Kursus Wajib Tenaga Pengajar sebelum layak mendapat pengiktirafan KKM sebagai tenaga pengajar.

Secara ringkasnya Program LPM melibatkan aktiviti seperti berikut :

  1. Akreditasi SLPM - Proses untuk mendapatkan pengiktirafan yang melibatkan institusi atau organisasi yang bertanggungjawab menjalankan aktiviti latihan pengendali makanan kepada pengendali makanan yang terlibat di dalam penyediaan, penghidangan dan penjualan makanan.
  2. Kursus Wajib Tenaga Pengajar - Kursus yang perlu dihadiri bagi individu yang memohon melayakkan individu tersebut mendapatkan pengiktirafan sebagai tenaga pengajar
  3. Pengiktirafan Tenaga Pengajar - Proses yang melibatkan individu yang lulus kursus wajib sebelum mengajar dan mengendalikan kursus latihan pengendali makanan kepada pengendali makanan.
  4. Audit pemantauan dijalankan terhadap SLPM dan tenaga pengajar bagi memastikan SLPM dan tenaga pengajar yang telah diiktiraf beroperasi mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh KKM.
  5. Tindakan boleh dikenakan bagi mana-mana SLPM yang didapati gagal mematuhi syarat-syarat akreditasi yang telah ditetapkan seperti amaran, penggantungan dan penarikbalikan pengiktirafan.

Garis Panduan Skim Akreditasi Program Latihan Pengendali Makanan (LPM)

1.0 PENGENALAN

Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (PPKM) 2009 yang telah diwartakan pada 28 Februari 2009 mewajibkan semua pengendali makanan menjalani Latihan Pengendali Makanan (LPM) di Sekolah Latihan Pengendali Makanan (SLPM) yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM). KKM bertanggungjawab sepenuhnya dalam aktiviti akreditasi dan pemantauan bagi SLPM dan tenaga pengajar.

2.0 OBJEKTIF

a) Panduan kepada SLPM berkaitan skim akreditasi SLPM.
b) Panduan kepada tenaga pengajar berkaitan pengiktirafan tenaga pengajar.
c) Panduan kepada juruaudit tentang proses pengauditan SLPM dan tenaga pengajar.

3.0 SKOP

Garispanduan ini terpakai kepada semua SLPM dan tenaga pengajar yang diiktiraf dan individu yang berminat untuk menyertai skim akreditasi Program Latihan Pengendali Makanan. Garispanduan ini juga membantu memberi panduan kepada juruaudit semasa menjalankan proses pemantauan bagi SLPM dan tenaga pengajar.

Muat turun (format pdf):

  • Sila rujuk Garis Panduan Skim Akreditasi Latihan Pengendali Makanan, Edisi Ke-4, Cetakan 2016 untuk maklumat lanjut.
     

Muat turun laporan dan borang-borang berkaitan Latihan Pengendali Makanan di bawah:

Keterangan
Pengumuman Kursus Wajib Tenaga Pengajar 2019.pdf
Senarai Tenaga Pengajar (status sehingga 26112018)
Garis Panduan Skim Akreditasi Latihan Pengendali Makanan, Edisi Ke-4, Cetakan 2016
Modul Pengajaran SLPM.pdf
Slide Kursus LPM
Keterangan
Senarai Sekolah Latihan Pengendali Makanan (30April2019).pdf
Rekod Kehadiran & Pendaftaran Pengendali Makanan
Rekod Kehadiran & Pendaftaran Pengendali Makanan
Laporan Bilangan Pengendali Makanan SLPM
Laporan Bilangan Pengendali Makanan SLPM
Jadual Pelaksanaan Kursus LPM (SLPM)
Jadual Pelaksanaan Kursus LPM (SLPM)
Jadual Perancangan Kursus LPM (SLPM)
Jadual Perancangan Kursus LPM (SLPM)
Keterangan
Senarai Semak Permohonan SLPM
Senarai Semak Permohonan SLPM
Keterangan
Format Laporan Bilangan Pengendali Makanan Dilatih
Format Database Reten JKN
Borang Audit Pelaksanaan Kursus LPM
Borang Audit Pelaksanaan Kursus LPM
Borang Audit Akreditasi SLPM
Borang Audit Akreditasi SLPM

EN