MESIN JUAL AIR (MJA)

Garis Panduan Permohonan Lesen Untuk Mengendalikan Mesin Jual Air Bagi Maksud Perdagangan atau Perniagaan

Garis panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha untuk membuat permohonan lesen bagi mesin jual air.

Contoh Manual Kawalan Keselamatan Air Dari Mesin Jual Air

Contoh manual ini merupakan panduan kepada pemohon untuk membangunkan manual kawalan keselamatan air dari mesin jual air.

Permohonan Melalui Sistem Dalam Talian (Online)

Pemohon lesen Mesin Jual Air (MJA) perlu mendaftar di laman web FoSIM http://fosim.moh.gov.my untuk mendapatkan ID pengguna bagi membuat permohonan lesen MJA. Pemohon boleh mendaftar lebih daripada satu mesin jual air dengan menggunakan ID pengguna yang sama. 

Pemohon boleh merujuk Manual Pengguna di dalam sistem FoSIM untuk membuat permohonan secara dalam talian (online).

Keterangan
Pelaksanaan Sistem FoSIM bagi Pelesenan MJA, Air dan Ais
Keterangan
Senarai Pemegang Lesen MJA (Sehingga 15 Jun 2023)
Keterangan
Senarai Makmal Swasta bagi Penghantaran Sampel (sehingga 2 Jun 2023)
Garis Panduan Permohonan Lesen Mesin Jual Air (MJA) Bagi Tujuan Perdagangan Atau Perniagaan (Edisi Ogos 2021)
Format Surat Iringan Perakuan JKN Bagi Permohonan Lesen MJA (Kemaskini September 2021)
Senarai Semak Permohonan Lesen MJA (KKM-MJA 1/2020 Pin. 1)
Garis Panduan Pelaksanaan Audit MJA Secara Tidak Bersemuka (Remote Audit)
Contoh Manual Kawalan Keselamatan Mesin Jual Air Edisi 2020

EN