AIS

Garis Panduan Permohonan Lesen Penyediaan Ais Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan

Garis Panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha untuk membuat permohonan lesen ais.

Garis panduan ini terbahagi kepada dua Bahagian iaitu:

 • Bahagian 1: Panduan Permohonan
 • Bahagian 2: Keperluan Spesifik Premis yang mengandungi 2 komponen iaitu:
  • Komponen 1 : Keperluan Am
  • Komponen 2 : Kawalan Operasi

Garis Panduan Khusus Penyediaan Ais Blok Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan

Garis Panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha industri ais blok bagi memenuhi keperluan pelesenan yang ditetapkan.

Garis panduan ini terbahagi kepada tiga (3) Bahagian iaitu:

 • Bahagian 1: Panduan Permohonan
 • Bahagian 2: Keperluan Spesifik Premis yang mengandungi 2 komponen iaitu:
  • Komponen 1 : Keperluan Am
  • Komponen 2 : Kawalan Operasi
 • Bahagian 3: Contoh Manual Jaminan Keselamatan Ais Blok

Contoh Manual Kawalan Keselamatan Ais

Contoh manual ini merupakan panduan kepada pemohon untuk membangunkan manual kawalan keselamatan ais.

Permohonan Melalui Sistem Atas Talian (Online)

Pemohon lesen Penyediaan Ais perlu mendaftar di laman web Fosim Domestik fosimdomestic.moh.gov.my untuk mendapatkan ID pengguna bagi membuat permohonan lesen MJA. Pemohon boleh mendaftar lebih daripada satu mesin jual air dengan menggunakan ID pengguna yang sama.

Pemohon hendaklah membuat pendaftaran premis dibawah kategori P1: Premis makanan yang terlibat dalam pengilangan makanan di dalam FoSIM Domestik.

Pemohon boleh merujuk manual penggunaan FoSIM Domestik - Modul Aplikasi Permohonan Ais untuk membuat permohonan secara atas talian (online)

Keterangan
Statistik Kilang Ais (Sehingga Jun 2019).pdf
Senarai Pemegang Lesen Ais (sah sehingga 30 Jun 2020)
Keterangan
Manual Modul Aplikasi Permohonan Lesen Ais
Keterangan
Garis Panduan Permohonan Lesen Ais Edisi 2020
Contoh Manual Kawalan Keselamatan Ais
Keterangan
Garis Panduan Khusus Penyediaan Ais Blok

EN