AIR MINUMAN BERBUNGKUS (AMB) & AIR MINERAL SEMULAJADI (AMS)

Garis Panduan Permohonan Lesen Untuk Mengambil Air Minuman Berbungkus (AMB) dan Air Mineral Semulajadi (AMS) Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan

Garis Panduan ini merupakan panduan kepada pengusaha untuk membuat permohonan lesen punca AMB & AMS.

Prosedur Semakan Label Air Minuman Berbungkus dan Air Mineral Semulajadi

Pengusaha air minuman berbungkus (AMB) dan air mineral semulajadi (AMS) bertanggungjawab dalam memastikan label produk AMB dan AMS mematuhi keperluan perundangan dalam aspek pelabelan seperti yang ditetapkan.

Bagi tujuan tersebut, terdapat dua (2) jenis kelulusan label AMB dan AMS iaitu:

  • Kelulusan ke atas label yang dimohon semasa permohonan lesen AMB/AMS.
  • Kelulusan ke atas penambahan label jenama baru atau perubahan label yang dimohon selepas mendapat kelulusan lesen AMB/AMS.

Contoh Manual Kawalan Keselamatan Air Minuman Berbungkus / Air Mineral Semulajadi (AMB/AMS):
Contoh manual ini merupakan panduan kepada pemohon untuk membangunkan manual kawalan keselamatan AMB/AMS.

Permohonan Melalui Sistem Atas Talian (Online):
Pemohon Lesen AMB/AMS perlu mendaftar di laman web FoSIM Domestik (http://fosimdomestic.moh.gov.my) untuk mendapatkan ID pengguna bagi membuat permohonan lesen. Pemohon hendaklah membuat pendaftaran premis dibawah kategori P1: Premis makanan yang terlibat dalam pengilangan makanan di dalam sistem FoSIM Domestik. 

Pemohon boleh merujuk Manual Penggunaan FoSIM Domestik - Modul Aplikasi Permohonan WALIS untuk membuat permohonan secara atas talian (online).

Keterangan
Senarai Pemegang Lesen AMB (sehingga 31 Disember 2020)
Senarai Pemegang Lesen AMS (sehingga 31 Disember 2020)
Keterangan
Semakan Label AMB/AMS Bagi Tujuan Permohonan Lesen
Senarai Semak Label AMB/AMS
Keterangan
Garis Panduan Permohonan Lesen AMB/AMS (Tempatan) Edisi 2018
Garis Panduan Permohonan Lesen AMB/AMS (Import) Edisi 2017

EN