MYFOOD TAG

Pendaftaran MyFood Tag adalah sebagai satu mekanisma pengukuhan kawalan keselamatan makanan dan kebolehkesanan di sepanjang rantaian bekalan makanan. Antara peringkat rantaian makanan yang terlibat adalah peringkat gudang dan pusat pengumpulan, peringkat pengangkutan, peringkat pengilaangan dan peringkat peruncitan. Fokus akan diberikan terhadap keselamatan makanan di check point/peringkat rantaian tertentu di sepanjang rantaian bekalan makanan.

Premis makanan di check point/peringkat rantaian bekalan makanan yang memenuhi kriteria keselamatan makanan yang ditetapkan akan diberikan pengiktirafan melalui pemberian nombor pendaftaran MyFood Tag.

Senarai dokumen:

Keterangan
Garis Panduan Permohonan Pendaftaran MYFood Tag Kepada Industri (Edisi 2019)
Senarai Pendaftaran MyFood Tag (sehingga 31 Disember 2020)
Garis Panduan Kawalan Keselamatan Makanan Gudang
Garis Panduan Kawalan Keselamatan Makanan Pengangkutan
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN