GARIS PANDUAN INFLIGHT CATERING

Pengenalan

Keselamatan makanan telah diiktiraf sebagai perkara yang penting kepada industri penerbangan dan Lampiran 1B Peraturan-Peraturan Kesihatan Antarabangsa (2005) menetapkan bahawa lapangan terbang yang ditetapkan harus mempunyai keupayaan untuk memastikan persekitaran yang selamat bagi para pelancong menggunakan kemudahan masuk, termasuk air minuman bekalan, penubuhan makanan, kemudahan penyajian penerbangan, tandas awam, perkhidmatan pelupusan sisa pepejal dan cecair yang sesuai dan kawasan risiko yang lain, dengan menjalankan program pemeriksaan, yang sesuai. Garis Panduan untuk Inflight Catering telah disediakan untuk memenuhi keperluan Peraturan Kesihatan Antarabangsa 2005 serta Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Telah diakui bahawa untuk memastikan keselamatan makanan dan minuman apabila dimakan di atas kapal, sistem pengurusan keselamatan makanan yang merangkumi semua peringkat pengeluaran makanan dari reka bentuk produk melalui perkhidmatan di atas kapal, perlu disediakan. Hasilnya, dokumen ini tidak lagi bertujuan semata-mata di katerer penerbangan tetapi pada kedua-dua syarikat penerbangan dan pembekal dari pengeluaran sehingga perkhidmatan penumpang. Ia akan memberi panduan dan dokumen rujukan untuk semua pihak.

Objektif

Keperluan untuk Garis Panduan ini adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut:

  1. Keperluan untuk menyediakan makanan penumpang penerbangan yang bersih dan selamat mengikut piawaian keselamatan dan makanan antarabangsa.
  2. Keperluan untuk memohon prosedur pencegahan seperti HACCP, untuk memastikan penumpang berada dalam keadaan selamat

Skop

Garis Panduan ini menerangkan konsep kawalan keselamatan makanan yang berkesan untuk industri penerbangan dan boleh digunakan sebagai dokumen rujukan asas bagi semua pihak yang terlibat termasuk pembekal dan syarikat penerbangan sebagai pembekal perkhidmatan.

Keterangan
Guidelines for Inflight Catering
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN