LAPORAN TAHUNAN PKKM

×Maklumat dalam halaman ini disediakan dalam versi Bahasa Inggeris sahaja untuk mengekalkan maksud asal. Sekiranya ia diterjemah ke Bahasa Malaysia, maksudnya mungkin berbeza dan lari dari maksud asal

Muat turun laporan tahunan PKKM:

Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2021 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2020 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2019 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2018 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2017 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2016 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2015 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2014 (B.Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2013 (B. Melayu)
Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2012 (B.Melayu)

EN