LAPORAN TAHUNAN PKKM

×Maklumat dalam halaman ini disediakan dalam versi Bahasa Inggeris sahaja untuk mengekalkan maksud asal. Sekiranya ia diterjemah ke Bahasa Malaysia, maksudnya mungkin berbeza dan lari dari maksud asal

Muat turun laporan tahunan PKKM:

Keterangan
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2021
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2019 (B.Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2018 (B.Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2018 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2017 (B.Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2017 (B. Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2016 (B.Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2016 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2015 (B.Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2015 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2014 (B.Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2014 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2013 (B. Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2013 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2012 (B.Melayu)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2012 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2011 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2010 (B.Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2009 (B. Inggeris)
Laporan Tahunan Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan 2003
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN