SIJIL KESIHATAN

Prosedur Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan & Bahan Bersentuhan Makanan 

Tujuan prosedur ini adalah untuk menguruskan tatacara pengeluaran Sijil Kesihatan bagi Produk Makanan dan Bahan Bersentuhan Makanan yang komprehensif bagi memastikan makanan dan bahan bersentuhan makanan yang dieksport mematuhi keperluan negara pengimport. Sekiranya tiada keperluan yang ditetapkan oleh negara pengimport, produk tersebut perlu mematuhi Akta Makanan 1983 dan Peraturan-Peraturan di bawahnya.

 

Maklumat lanjut sila email kepada ain.zulkaflin@moh.gov.my / roziaton@moh.gov.my

Keterangan
Maklumat pindaan terkini Garispanduan Prosedur Pengeluaran Sijil Kesihatan Bagi Produk Makanan dan bahan Bersentuhan Makanan
Lampiran 1-Pindaan Garispanduan
Garis Panduan Sijil Kesihatan Bagi produk Makanan & Bahan Bersentuhan Makanan
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

EN