SENARAI PENGIKTIRAFAN MAKMAL SWASTA UNTUK PERKHIDMATAN ANALISIS MAKANAN BAGI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

Berikut adalah senarai makmal swasta yang telah diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang menjalankan perkhidmatan analisis makanan bagi KKM sebagai rujukan kepada pihak industri makanan.

Sila rujuk SENARAI MAKMAL SWASTA DIIKTIRAF KKM

Bagi mendapatkan maklumat penuh skop perkhidmatan analisis makmal swasta yang diiktiraf oleh KKM,  sila rujuk laman sesawang http://www.jsm.gov.my/cab-directories melalui direktori makmal yang diakreditasi mengikut No. SAMM makmal masing-masing.

Nota:

  • Makmal swasta perlu memohon untuk mendapatkan pengiktirafan KKM.
  • Permohonan pembaharuan juga perlu dibuat untuk melanjutkan pengiktirafan KKM jika telah tamat tempoh sah laku.
  • Tempoh sah laku pengiktirafan adalah berdasarkan tempoh sah laku Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 semasa pengiktirafan diberikan.
  • Pengiktirafan adalah terbatal secara automatik setelah tempoh sah laku Sijil Akreditasi MS ISO/IEC 17025 tamat.
  • Hanya makmal yang masih sah pengiktirafan disenaraikan di laman sesawang.
  • Makmal yang telah tamat tempoh pengiktirafan akan dikeluarkan dari senarai sehingga pelanjutan pengiktirafan diberikan oleh KKM

 


EN